Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.7.2024 11.45

Det bästa sättet att förhindra smitta av fågelinfluensa är att undvika kontakt med sjuka eller döda djur

Nyckelord:

I Europa har omfattande epidemier som orsakats av högpatogent fågelinfluensavirus konstaterats hos fåglar från och med 2020. I Finland har antalet fall bland fåglar tidigare varit litet, tills flera fall av massdöd bland vilda fåglar konstaterades år 2023. Bekräftade infektionsfall konstaterades också hos hägnade pälsdjur. Fågelinfluensaläget i Finland har hittills varit lugnt år 2024.

Två skrattmåsar flyger på den blå himlen.

Kan människor smittas av fågelinfluensa?

Hos fåglar orsakar influensan en infektion i mag-tarmkanalen. Viruset utsöndras i fåglarnas avföring och kan på så sätt lätt förorena fåglarnas livsmiljö.

Det är mycket ovanligt att människor smittas av den högpatogena fågelinfluensan A(H5). En smitta förutsätter i regel nära kontakt med sjuka djur eller deras avföring. Överföring mellan människor har inte observerats. Läget följs ändå noggrant upp i Finland och resten av världen.

Hos människor kan fågelinfluensavirus orsaka en lindrig luftvägsinfektion eller ögoninflammation,  men vissa fågelinfluensavirus kan också orsaka allvarliga infektioner.

Så här undviker du smitta av fågelinfluensa

  • Undvik att röra döda och sjuka fåglar eller andra vilda djur, samt ytor som innehåller deras sekret. Påminn barnen om att inte röra döda fåglar.
  • Var noggrann med handhygienen om du är tvungen att vara i kontakt med fåglar. Använd engångshandskar och efter att du tagit dem av dig ska du tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Dessutom kan du använda alkoholhaltig handsprit. Använd helst munskydd eller andningsskydd och skyddsglasögon medan du hanterar djuret. Släng all skyddsutrustning efter användning.
  • Kontakta hälsovården om du får luftvägssymtom eller neurologiska symtom efter att du varit i kontakt med ett sjukt eller dött djur. Berätta att du kan ha exponerats för smitta.
  • Anmäl massdöd bland vilda fåglar till kommunens tillsynsveterinär.

THL övervakar i första hand infektionsläget hos människor. Livsmedelsverket är den ansvariga myndigheten för infektionsläget hos djur.