Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.10.2023 14.05

Diskussionsmöte om gemenskapsboende för serviceproducenter i Varha

Nyckelord:

Varha bjuder in nuvarande och eventuella nya serviceproducenter av gemenskapsboende till ett diskussionsmöte. Syftet är att fundera på hur gemenskapsboende med servicesedel skulle kunna göras till ett mer lockande alternativ.

Aurajoki syksyn väreissä

Gemenskapsboende är en ny men växande serviceform. Med gemenskapsboende avses hyresboende i en tillgänglig bostad, där de boende erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge samt service enligt individuella behov.

Gemenskapsboende är inte särskilt vanligt inom Varha, men målet är att utvidga den här boendeformen. I dagsläget har Varha cirka 20 gemenskapsboendeenheter, som tidigare har varit vanliga servicebostäder eller stödbostäder. Utöver sin egen produktion erbjuder Varha gemenskapsboende med servicesedel.

Diskussionmötet riktar sig till alla nuvarande och eventuella nya serviceproducenter av gemenskapsboende. Mötet hålls måndag 30.10 kl. 14.30–16.00 på Kaskenlinna sjukhus, i auditoriet (gatuplan, adress Lillheikkilävägen 3). Det är ett hybridmöte, dvs. man kan delta både på plats och via Teams.  

Under mötet diskuteras bland annat gemenskapsboende på ett allmänt plan, de centrala riktlinjerna i servicesedelns regelbok, och hur man ansöker om att bli serviceproducent.  

Regelböckerna för servicesedlar uppdateras för närvarande (nuvarande regelbok (finns endast på finska): Yhteisöllinen asuminen). Vi vill gärna höra dina åsikter om gemenskapsboende och om eventuella utvecklingsbehov gällande regelboken.  

Frågor kan skickas till på förhand till katja.suuronen@varha.fi. Ett mer detaljerat program kommer att skickas till deltagarna före mötet.  

När du anmäler dig ber vi dig meddela om du kommer att delta på plats eller via Teams. Länk till Teamsmötet skickas senare.  
 
Mer information samt anmälan (namn, e-postadress, företag) senast 25.10: Katja Suuronen, upphandlingsplanerare, tfn 044 7639 527, katja.suuronen@varha.fi