Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 5.1.2024 15.13

Familjerättsliga enheten ger information om indexhöjning av underhållsbidraget

Nyckelord:

Från den 8 januari 2024 kan du kontrollera hur den lagstadgade indexhöjningen påverkar ditt underhållsavtal på familjerättsliga enheten i Åbo. Enheten har öppet vardagar kl. 9–15.15 och du behöver inte boka tid.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Från den 8 januari 2024 kan du kontrollera hur den lagstadgade indexhöjningen påverkar ditt underhållsavtal på familjerättsliga enheten i Åbo. Enheten har öppet vardagar kl. 9–15.15 och du behöver inte boka tid.

Underhållsbidragets belopp justeras enligt lagen kalenderårsvis från ingången av året så att det motsvarar höjningen av levnadskostnadsindexet. För 2024 är höjningen cirka 4,84 %.

Om en underhållsskyldig betalar underhållsbidrag direkt till boföräldern, ska hen själv se till att höjningen betalas. Från den 8 januari 2024 kan du besöka familjerättsliga enheten i Åbo för att själv kontrollera beloppet på indexhöjningen. Enheten är öppen vardagar kl. 9–15.15 och du behöver inte boka tid.

Barnatillsyningsmannen kan vid behov anteckna indexhöjningen i underhållsavtalet.

Kontaktuppgifter: Familjerättsliga enheten i Åbo