Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 1.12.2023 14.40

Förhandsinspektioner av den privata hälso- och sjukvården övergår till Valvira

Nyckelord:

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården, vilken träder i kraft vid årsskiftet ändrar tillstånds- och registreringsprocesser.

sairaala, piirroskuva

Till följd av detta inleder Egentliga Finlands välfärdsområde inte nya förhandsinspektioner som förutsätts för tillståndet att tillhandahålla tjänster inom den privata hälso- och sjukvården efter 30.11.2023. I fortsättningen sker registreringen direkt via den övervakande myndighetens Soteri-register.

För införandet av Soteri-register är den övervakande myndighetens e-tjänst stängd från och med 1.12.2023 till slutet av året. Soteris e-tjänst öppnar i början av januari 2024. Nya serviceproducenter för social- och hälsovården samt för småbarnspedagogiken registreras i Soteri genast med början av januari 2024.

Information om den nya registreringen och tillsynslagen finns på Valviras webbplats. Egentliga Finlands välfärdsområde färdigställer de tillståndsansökningar som redan inletts när det gäller det här året.

Valviras nyhet om ämnet: Utvecklingsarbetet med Soteri framskrider – e-tjänsten stängs och uppgifterna överförs från Valveri till Soteri