Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 31.3.2023 11.42

Fråga Annika då du behöver hjälp med frågor på svenska

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha, lanserar en tjänst på svenska där kunder och personal kan få hjälp med bland annat frågor om fakturor och kontaktuppgifter på svenska.

En glad kvinna sitter vid datorn med hörlurar på huvudet och svarar i telefonen..

Det är teamet för tvåspråkig service som lanserar tjänsten som ett pilotprojekt.

– Vi piloterar tjänsten några månader och utvärderar hur testperioden utfallit, säger Karin Simola, direktör för tvåspråkig service.

Varha utvecklar kontinuerligt sina tvåspråkiga tjänster och det har visat sig finnas behov av en liknande tjänst.

– Vi tänker att personer som önskar kommunicera på svenska då det gäller ärenden så som Varhas fakturor eller kontaktuppgifter kan få service via den här tjänsten. Åtminstone nu då vissa tjänster ännu utformas inom Varha, säger Simola.

Tjänsten kallas för ”Fråga Annika” och det har sin orsak i att det är specialsakkunniga Annika Lönnroth som huvudsakligen kommer att svara på frågorna och styra dem vidare. Hon har tidigare arbetat med en liknande service vid Åbo stad.

Den som har frågor och vill framföra dem på svenska kan ringa eller skicka e-post till tjänsten. Fråga Annika kan inte ta ställning till ärenden som gäller vårdbedömning eller annars direkt hälso- och sjukvårdsfrågor.

Fråga Annika

  • Telefonnummer 040 749 3187.
  • Telefonservicen är tillgänglig må-ti kl. 10-11.
  • E-postadress: fraga.annika@varha.fi
  • E-post till tjänsten besvaras kontinuerligt, så snart som möjligt.
  • Om svar inte kan ges genast, så kontaktas kunden senare. Frågan kanske förmedlas vidare till personer inom Varha som känner till den bättre och någon kontaktar kunden.