Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.5.2024 14.44

Fysioterapeuternas direktmottagning erbjuder snabb hjälp för muskel- och skelettbesvär

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde har goda erfarenheter av fysioterapeuternas direktmottagningar. Fördelen är till exempel snabbhet – vid muskuloskeletala symptom kan man få tid till mottagningen inom några dagar, medan man kan behöva vänta längre till läkarmottagningen. På direktmottagningen kan man snabbt ingripa i kundens muskuloskeletala symtom och förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten.

Fysioterapeutti Taija Iivonen ohjeistaa asiakasta.

Fysioterapeutti Taija Iivonen ohjeistaa asiakasta.

De som har muskuloskeletala symtom hänvisas i första hand till fysioterapeutens direktmottagning enligt vissa kriterier som man kommit överens om tillsammans. Till mottagningarna hänvisas 16–75-åriga kunder med akuta muskuloskeletala besvär som varat mindre än tre månader.

Muskuloskeletala sjukdomar orsakar nästan flest sjukfrånvaron bland personer i arbetsför ålder, och höga kostnader för samhället. Det är också en av de vanligaste orsakerna till besök hos läkare i en hälsovårdscentral. På fysioterapeuternas direktmottagning kan hälsovårdscentralens tjänster riktas enligt kundernas behov, kundens vårdväg förkortas, resurserna riktas noggrannare och de vars vård kräver läkarbesök får tid till läkaren snabbare.

För direktmottagningen reserveras en timme

Målet med verksamheten för fysioterapeuternas direktmottagning är att snabbt få lindring för smärtan och inleda rehabilitering. Den snabba hjälpen leder till att problemen inte hinner ta lång tid. På mottagningen undersöker fysioterapeuten kunden och bedömer behovet av fortsatt vård.

- En timme reserveras för fysioterapeutens direktmottagningsbesök. Under tiden hinner man gå igenom bland annat icke-medicinska sätt att lindra smärtan och anvisningar för att rehabilitera besväret på egen hand. Fysioterapeuten kan vid behov också skriva sjukledighet i upp till fem dagar, berättar Marja Alila, chef för tjänster som stöder funktionsförmågan.

I allmänhet hör också ett annat besök till direktmottagningen, vilket kan vara till exempel kontrollsamtal per telefon.

Fysioterapeuten specialiserar sig på direktmottagning för muskuloskeletala sjukdomar i en separat utbildning där man bland annat går igenom olika larmsignaler utifrån vilka man bedömer eventuella svårare sjukdomar som ligger till grund för symtomen. Om kunden har ett mer komplicerat problem med rygg, nacke och axel, ska hen alltid hänvisas till en läkare.

Fysioterapeuten kan bedöma när en klient ska remitteras till en läkare. Fysioterapeuten kan också vidare konsultera läkare till exempel om smärtstillande medel i ärenden som gäller en kund som kommer till direktmottagningen. Av de kunder som besökt direktmottagningen behöver dock endast en liten del fortsatt vård av läkare.

I vissa kommuner i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har fysioterapeuternas direktmottagningar redan pågått i flera år. Responsen från kunderna har också varit positiv på alla sätt.

Mera information:

  • Till direktmottagningen söker man sig genom att kontakta bedömningen av vårdbehovet vid hälsovårdscentralen. En del regioner har ett direkt nummer för bedömning av behovet av vård av de som har muskuloskeletala symtom, varvid bedömningen görs av en fysioterapeut.
  • Kunden på fysioterapeutens direktmottagning har vanligast rygg-, nack-, axel-, knä- och höftsmärta, även olika muskel- och sensmärtor bedöms i fysioterapin. 
  • Till mottagningen kan man få tid inom 1–3 vardagar
Fysioterapeutti Taija Iivonen