Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.4.2023 14.13

Gatudamm kan öka risk för insjuknande

Nyckelord:

Gatudamm ett besvär som förekommer varje vår, och det är även en hälsorisk för många. Det är inte lätt att skydda sig mot dammet, och pollensäsongen som börjar samtidigt ökar luftvägssymtomen hos många.

Katupölyn poistoa koneellisesti

Största delen av gatudammet är ytbeläggningsmaterial på vägarna, vilket däcken har slitit, sandningssand som har malts till stoft och vägsalt. Särskilt mycket gatudamm finns det i luften om vårarna, då vägarna och vägrenarna torkar, och luftströmmarna lyfter dammet som samlats under vintern i luften.

Man kan i någon mån undvika gatudamm genom att välja en rutt som inte är så högtrafikerad. Det bästa sättet att skydda sig är ett andningsskydd. Ett skydd i klassen FFP2 har en tillräcklig skyddskapacitet med tanke på gatudammet och pollen. Det lönar sig för den som lider av astma att välja ett munskydd, i vilken det finns en ventil för utandning.

Luftkvaliteten uppföljs kontinuerligt på området för hela Finland. Meteorologiska institutets index över luftkvaliteten används i det dagliga informerandet om luftkvaliteten. Indexet är ett jämförelsetal som räknas varje timme för en mätstation, och talet återspeglar luftkvaliteten vid den tidpunkten i proportion till rikt- och gränsvärden. Indexet över luftkvaliteten uppdateras med en timmes mellanrum, och det berättar situationen om luftkvaliteten.

Gatudamm orsakar men för hälsa

Höga halter av gatudamm kan orsaka även irritation, såsom snuva, hosta, strävhet i halsen samt kliande och svedande i ögonen, för en frisk människa. Personer som lider av kroniska luftvägs- och hjärtsjukdomar, såsom astmatiker och de som har kranskärlssjukdom eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, blir utsatta för allvarliga påverkningar.

Samtidigt som gatudamm dyker fjärrtransporter av pollen upp, vilka förvärrar luftvägssymtomen hos dem som har allergier.

Städning av gator har inletts i Åbo

Genom att satsa på vårputsning i städer och tätorternas centrumområden kan man minska men som gatudammet orsakar.

I Åbo inleddes städningen av gatorna i måndags 17.4 och arbetet pågår åtminstone i en veckas tid. Avvikande parkeringsarrangemang markeras på området med skyltar med flyttningsuppmaningar. Den effektiverade städningen genomförs så att gatans motsatta sidor putsas under två dagar i följd. Detta gör det möjligt att man alltid kan parkera på någondera sidan av gatan.

För flyttningar av bilar har staden reserverat ett parkeringsområde vid Bangårdsgatan. Alla fordon som måste flyttas ur vägen för putsningen, förs centraliserat till området i fråga.

Tidsschemat över städningen av gatorna i Åbo centrum och annan information om tvätten av gatorna finns i ett meddelande av Åbo stad.

Bild: Katja Heinämäki