Hoppa till huvudinnehåll

Blogg Publicerad 15.8.2022 15.31

Hälsningar från Tarmo Martikainen

Hej ni i Egentliga Finland!

Nyckelord:

Jag väntar väldigt ivrigt att mitt nya jobb börjar och det börjar ju nämligen nu. Det här arbetet är en kallelse för mig att arbeta till förmån för finländarna och nu till förmån för dem som bor i Egentliga Finland.

Tarmo Martikainen

Vi lever i historiska tider: vårdreformen har beretts redan cirka 15 år och nu är den verklighet. Det är endast mycket litet tid kvar till årets början, och det blir säkert bråttom.

Vi lever också på många sätt i mycket speciella tider. Vårt arbete påverkas såväl av corona, kriget i Ukraina som också av den arbetskraftsbrist som prövar vår bransch i hemlandet.

Den vårdreform som nu sker är verkligen massiv. För det första måste alla förvaltningssystem och förvaltningssätt såsom löneräkning ordnas från början. Samtidigt börjar vi förenhetligande av tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller så att varje person i Egentliga Finland får jämlik service. Vi ska förstås både förenhetliga it-systemen och på ett nytt, modernt sätt träda in i den digitala världen. Jag tror själv att detta arbete tar flera år. Det görs i etapper; emellanåt korrigeras fel, emellanåt kommer man redan större steg framåt.

Detta arbete måste dock göras för att reformens målsättningar ska uppnås, alltså allt bättre och jämlikare hälso-, social- och välfärdstjänster samt tjänster inom räddningsväsendet för medborgarna. Med det bättre avser jag här de mest inflytelserika tjänsterna, alltså med vilka tjänster vi får mest nytta för medborgarna i förhållande till den givna finansieringen.

För det andra är det fint i att vi i denna reform får bygga just en sådan arbetsplats åt oss själva som vi vill ha. Jag upplever det som väldigt viktigt att den kultur som föds bland oss baserar sig på respekt mellan människor och via det på vänlighet. Jag hoppas också att vi skapar en anda av ständig förbättring i det vi gör, att vi lär oss nytt och studerar nya saker, att vi forskar och utvecklar bättre sätt. Det här bör vara vardag i ett akademiskt välfärdsområde.

Jag har redan under en månads tid kunnat bekanta mig med beredningen och den har det gjorts mycket av. I detta skede koncentrerar man sig på de allra mest kritiska.

Ivern är stor – vi klarar det här! Vi bygger tillsammans ett nytt, vänligt välfärdsområde som är det mest inflytelserika.

Tarmo Martikainen

Välfärdsområdesdirektör