Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.6.2023 15.39

Social- och hälsovårdsministeriets enkätundersökning

Hurdana digitala social- och hälsovårdstjänster skulle du vilja använda?

Nyckelord:

Social- och hälsovårdsministeriet inbjuder alla finländare att ge sina synpunkter på hurdana de framtida digitala social- och hälsovårdstjänsterna borde vara.

Äiti ja lapsi istuvat sohvalla ja katsovat tablettitietokonetta.

Enkätundersökningen hänför sig till den strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård som social- och hälsovårdsministeriet bereder. Syftet med den är att sätta upp strategiska prioriteringar för utvecklingsarbetet för de närmaste åren och på längre sikt. Social- och hälsovårdsministeriets enkät ger alla en möjlighet att delta i den strategiska beredningen.  Ministeriet kommer att beakta alla enkätsvar vid den slutliga beredningen av digitaliseringsstrategin. 

Det tar cirka 5-15 minuter att besvara enkäten. Du kan svara på alla frågor i enkäten eller bara på valfria frågor. Enkäten kan besvaras 5.6–14.7.2023.