Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.10.2023 11.07

I höst tillfrågas invånarna i Egentliga Finland om rusmedelssituationen i området

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde och kommunerna ber invånarna om information och åsikter om rusmedelssituationen i området. Med enkäten om rusmedelssituationen kartläggs invånarnas åsikter och synpunkter gällande alkohol, tobaksprodukter, droger och spelande.

Jonglööri pyörittää kehikkoa päänsä päällä

Enkäten kan besvaras mellan 23.10. - 19.11.2023. I enkäten efterfrågas i synnerhet observationer om minderårigas användning av rusmedel och rusmedelssituationen i allmänhet.

Enkäten för rusmedelssituationen är avsedd för alla invånare i alla åldrar. Det finns två olika blanketter, den ena för minderåriga och den andra för vuxna. Genom att besvara enkäten kan invånarna ge sina tankar och önskemål till exempel gällande metoder för att minska rusmedelsskadorna.

Syftet är att utreda vad invånarna anser vara de allra viktigaste ändamålen för verksamheten. Resultaten från enkäten nyttjas i arbetet med att främja hälsa och välfärd i kommunerna i Egentliga Finland och välfärdsområdet och i det förebyggande rusmedelsarbetet.

Enkäten om rusmedelssituationen är en del av den riksomfattande PAKKA-verksamhetsmodellen som effektiverar det förebyggande rusmedelsarbetet på lokal nivå. I Egentliga Finland har man tidigare genomfört undersökningar om rusmedelssituationen i några kommuner.

Enkäten besvaras med en elektronisk blankett.

Enkäten för vuxna

Enkäten för minderåriga

I enkäten deltar man anonymt och konfidentiellt och det tar cirka 10 - 15 minuter att fylla i den.