Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.2.2023 12.33

I medlingen skapar man kontakt mellan parterna i brott eller tvist

Nyckelord:

Medlingen ger en lagstadgad möjlighet för att reda ut motsättningar som brott och tvister orsakat. I Egentliga Finlands medlingsbyrå har antalet initiativ till medling vuxit under senaste åren. År 2022 kom över 1100 initiativ till medling. Medlingsbyrån får största delen av sina fall från myndigheterna, i synnerhet polisen.

 Kvinnor skakar hand.

(foto THL)

Initiativet till medling tas i regel av myndigheten eller själva parterna i brott/tvist. Utbildade volontärer fungerar som medlare i samarbete med personalen i medlingsbyrån. 

När parterna går med på medling och andra förutsättningar för medlingsprocessen uppfylls, träffar medlarna parterna separat först.

- För det mesta medlar vi misshandlingar, olaga hot och olika skadegörelser. I medlingsträffen går man igenom båda parternas synpunkter om vad som har skett, vilka känslor kan förknippas med händelserna, vem som har påverkats av händelsen och vad behövs för att kunna avgöra ärendet, berättar tf. ledande medlingshandledare Sissi Lehto.

En av de viktigaste egenskaperna hos en medlare är förmågan att lyssna och vara närvarande

En opartisk medlare avgör dock inte ärendet som medlas, utan den eventuella uppgörelsen uppstår alltid mellan parterna som deltar i medlingen. Att delta i medlingen betyder inte heller att man ska åstadkomma en uppgörelse. Man kan också avbryta medlingen i vilket skede som helst och medlingen utesluter inte automatiskt en brottsprocess. 

- Ibland är det nyttigt för parterna att diskutera och gå igenom känslor som ärenden väcker samt att det öppnar ögonen även om inget avtal uppstod, fortsätter Lehto.

Om parterna når en uppgörelse, görs det upp ett skriftligt avtal tillsammans med medlaren. Medlingsbyrån sörjer också för att följa att avtalen genomförs. Största delen av överenskomna avtal genomförs eftersom parterna får själva bestämma lösningarna och innehållet i avtalen.

Medlingsbyrån samarbetar tätt med bl.a. polisen och det riksomfattande medlingsnätverket. Dessutom är brottsofferjour, rättshjälpbyrå och Gatumedlingsverksamhet inom Åbo KFUM viktiga samarbetspartners.

- Egentliga Finlands medlingsbyrå fungerar i hela Egentliga Finland. Verksamhetsorterna är Åbo, Loimaa, Salo och Nystad men det är möjligt att ordna medlingsförhandlingar i även andra orter i området, berättar Lehto.

Skulle du vara intresserad av frivillig medling?

Medlingsbyrån söker hela tiden frivilliga som är intresserade av medling. Den frivilliga medlarens uppdrag är krävande, men mångsidigt, belönande och givande. Uppdraget passar för alla slags människor och det kräver inte en viss yrkesbakgrund. Medlarna går igenom en grundkurs för frivillig medlare som tar ungefär 54 timmar. Efter grundkursen ordnar man olika utbildningar och handledning för frivilliga.

Grundkursen för frivillig medlare ordnas alltid på våren. Tidsfristen för att söka till kursen 2023 har redan gått ut, men ansökningar tas emot året runt. Man kan ta kontakt per telefon tel. 044 907 2448 eller per e-post sovittelu@varha.fi.

Medling är en avgiftsfri tjänst där parten i brott eller tvist har möjlighet att via utbildade och opartiska medlare möta varandra i förtroende, utreda ärendet på ett konstruktivt sätt, påverka själv hur det egna ärendet löses och komma överens om eventuellt skadestånd. Initiativ till medling till medlingsbyrån kan tas av parten till brott eller tvist, vårdnadshavare för omyndig, intressebevakare eller annan laglig företrädare, polis, åklagare eller annan myndighet.