Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 2.10.2023 13.03

Social- och hälsovårdsministeriet

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp

Nyckelord:

Lagarna om senareläggning av ikraftträdandet träder i kraft den 30 september 2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) träder i kraft den 1 januari 2025.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Tillämpningsområdet för lagen preciseras genom en separat proposition under 2024. Syftet med preciseringen av tillämpningsområdet är att trygga tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och tillgången till tjänster. Syftet är även att säkerställa en enhetlig tillämpning av lagen och lika tillgång till tjänster inom olika områden.

Läs mer på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats: Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp (stm.fi)