Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 28.3.2023 13.41

Inbjudan till förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa

Nyckelord:

Kommunerna och välfärdsområden har ansvar för välfärd hos invånarna på området. Förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa är en del av kommunernas och välfärdsområdenas arbete på kontaktytor.

Yleiskartta Varsinais-Suomi

Förhandlingarna möjliggör bildandet av en gemensam synpunkt mellan kommunen och välfärdsområdet samt att man förbinder sig till de gemensamma målsättningarna.

I Egentliga Finland genomförs de första förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa med kommunerna och påverkansorganen som verkar i kommunerna och med representanter för organisationer så att Kommunförbundets rekommendation om arrangerandet av förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa följs.

Förhandlingarna genomförs enligt följande:

  • Salo, Somero: 14.4. klo 9 – 12
  • St:Karins, Pemar-Sagu, Lundo: 20.4. klo 13 – 16
  • Kemitoön, Pargas, Åbo: 27.4. klo 9 -12
  • Åbo: 8.5. klo 9 – 12
  • Nådendal, Reso, Rusko: 17.5. klo 9 – 12
  • Loimaa, Pöytis, Aura, Oripää, S:t Mårtens, Koskis: 22.5. klo 9 – 12
  • Nystad, Letala, Vemo, Tövsala, Pyhäranta, Gustavs, Virmo, Nousis, Masko: 31.5. klo 9 – 12

Alla sammankomster ordnas som Teams-möten.

Kommunerna bes att meddela representanterna för kommunen som deltar i förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa.

Deltagarna ska inneha ett förhandlingsmandat att avtala om samarbete. Det önskas att kommunernas koordinatorer för främjandet av välfärd och hälsa samt representanter för påverkansorgan deltar i förhandlingarna. Därtill önskas det att den sådan aktör som representerar organisationer samt en person som koordinerar organisationssamarbetet i kommunen deltar i förhandlingarna.

Deltagarna meddelas per e-post till adressen paula.sundqvist@varha.fi senast en vecka före tidpunkten för förhandlingen. Det skickas en länk till Teams före mötet samt förhandsmaterial.

Anföranden som har beretts på förhand

Kommunerna bes att bereda de anföranden som inkluderar behoven av samarbete i främjandet av välfärd och hälsa samt kommunspecifika tyngdpunkter och aktuella fenomen.

Likaså bes anförandena av påverkansorganen i kommunerna och av representanterna för organisationer så att i dessa betonas aktuella fenomen och organisationernas behov av samarbete.

Regionala förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa

Därtill arrangerar Varha regionala förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa i juni 15.6.2023 kl. 9 – 12. Utöver representanter för kommuner i Egentliga Finland inbjuds det representanter för aktörer som utför arbete för främjandet av välfärd och hälsa inom området, såsom representanter för organisationer, myndigheter och företag.

Välkommen till de första förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa!