Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 19.12.2023 08.50

Jul och nyår

Julen påverkar Varhas tjänster och öppettider

Nyckelord:

Många tjänster och verksamhetsställen i Egentliga Finlands välfärdsområde har avvikande öppettider under jul och nyår. Vissa verksamhetsställen har helt stängt, vissa har begränsade öppettider och andra är öppna som vanligt.

Ljusgröna och silverkulor och en grangren på bordet. Suddiga bollar av ljus i bakgrunden.

ÅUCS Akuten är öppen som vanligt och räddningstjänsterna fungerar också normalt. På många orter har större hälsocentraler öppet som vanligt och kan fungera som ersättande verksamhetsställe för sådana som är stängda.

Vissa serviceställen inom social- och hälsovården (bl.a. hälsostationer, hälsocentraler, tandkliniker, rådgivningsbyråer) är stängda och vissa har begränsade öppettider. Om den egna hälsostationen, hälsocentralen eller annat verksamhetsställe är stängt, erbjuds alltid ett ersättande verksamhetsställe som kunderna kan kontakta.

Inom social- och funktionshindertjänster har vissa tjänster begränsad verksamhet kring jul och nyår. En del verksamhetsställen eller funktioner kan också vara helt stängda under en viss tid.

Inom tjänster för äldre kommer den rehabiliterande dagverksamheten att delvis vara helt stängd under jul och nyår.

Information om avvikande öppettider finns på verksamhetsställenas egna sidor på varha.fi. På webbplatsen finns också en sammanfattande lista över alla kommuner och verksamheter: www.varha.fi/jul.