Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.5.2023 13.38

Kraft i åren - samarbetet mellan Varha och kommunerna konkretiseras

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde och dess 26 kommuner satsar under de kommande åren på de äldres funktionsförmåga. För äldre som klarar sig ännu självständigt hemma och vars funktionsförmåga är försvagad erbjuds kostnadsfri motionsrådgivning samt styrke- och balansgrupper.

Iäkkäät henkilöt ulkoilevat rollaattorit tukenaan. Osa istuu pyörätuoleissa, joita hoivahenkilökunta työntää.

Inom Varha och mellan Varha och samarbetspartnerna har man skapat de första strukturerna för att komma överens om åtgärder för befrämjande av välfärd och hälsa. Den första konkreta verksamhetsmodellen som inleds med gemensam beredning är verksamheten Kraft i åren

I verksamhetsmodellen Kraft i åren görs sömlöst samarbete mellan välfärdsområdet, kommunerna och de lokala organisationerna. Social- och hälsovårdstjänsterna har en nyckelroll när det gäller att nå målgruppen, föra talan om motion och hänvisa dem till idrottsrådgivning eller till en styrke- och balansgrupp enligt funktionsförmågan (Voitas-grupperna).

Corona har försämrat det mentala välbefinnande och funktionsförmåga hos de äldre

Andelen personer över 75 år av Egentliga Finlands befolkning är större än i Finland i genomsnitt. Enligt Egentliga Finlands regionala välfärdsberättelse (pdf) upplever nästan 30 procent av denna åldersgrupp stora svårigheter att gå en halv kilometer. Coronapandemin har också ökat social isolering och utmanat mentalt välbefinnande.

- Genom tillräcklig daglig rörlighet upprätthåller vi funktionsförmågan, ökar möjligheterna till deltagande, stöder äldre personers självständiga boende hemma och minskar risken för att bli tvungen att söka sig till social- och hälsovårdstjänster, konstaterar sakkunniga Merja Männikkö och Sari Sirkelä från Egentliga Finlands välfärdsområde.

- Målet är att kommunerna ska få kostnadsfri fysisk rådgivning med låg tröskel för äldre. Det utbildas kamratledare till kommunerna tillsammans med kamratnätverket Obegränsad motion, berättar utvecklingschef Anu Oittinen från Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry om planerna.

Dessutom kan varje kommun ha egna utvecklingsmål. I det treåriga utvecklingsarbete som samordnas av Äldreinstitutet deltar följande kommuner: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Lundo, Laitila, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad och Vemo.

Styrke- och balansträning håller dig stående

Starka ben och god balans håller människan stående. Genom regelbunden styrke-, balans- och funktionsträning kan varannan fraktur som orsakats av fall förebyggas. I Egentliga Finland skulle detta kunna innebära en besparing på 11 miljoner euro när vårdkostnaderna för det första året av höftfrakturer hos äldre människor halverades.

Förutom målinriktad motion är det viktigt att öka rörligheten i vardagen. Enligt Motionsrapport 2022 (pdf) tillbringar äldre äldre över 70 år som bor hemma i genomsnitt 11 timmar att sitta eller ligga och vila medan de är vakna. Tillräcklig daglig motion stöder förebyggande, behandling och rehabilitering av många långvariga sjukdomar. För att inte tala om vad gymnastik innebär för mentalt välbefinnande och högklassiga pensionsår.

- Regionalt arbete angående Kraft i åren har tidigare utförts i Södra Karelen. Nu har man märkt att antalet höftfrakturer klart har gått ner. Det gläder mig att kunna fortsätta detta imponerande arbete i Egentliga Finland, säger idrottsledaren Pirjo Kalmari från Äldreinstitutet.

Målet är välmående och friska invånare i Egentliga Finland

Beredningsprocessen för Kraft i åren har visat att Egentliga Finland har alla färdigheter och en stark vilja att i samarbete utveckla tjänster och servicekedjor så att invånarnas hälsa och välfärd stärks.

- Det är glädjande att se att det delade målet att förbättra de äldres funktionsförmåga konkretiseras i ett gemensamt agerande genast i början av Varhas verksamhet. Det är bra att gå vidare tillsammans med kommunerna och organisationerna, säger Merja Männikkö och Sari Sirkelä med tillfredsställelse.