Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.11.2023 15.13

Kund- och servicehandledningen Fackla utvidgades till Åbo – socialtjänster ska göras lättillgängliga

Nyckelord:

Kund- och servicehandledningen Fackla har inlett sin verksamhet i Åbo den här veckan. I och med teamet i Åbo betjänar de regionala Fackla-teamen nu hela Egentliga Finland.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Verksamheten i Åbo inleds stegvis. Från november erbjuds tjänsten till barnfamiljer och från början av 2024 utvidgas den till invånare under 65 år i arbetsför ålder.

Fackla-teamen tar emot alla barnskyddsanmälningar, kontakter via Be om hjälp-knappen samt icke-brådskande ärenden enligt socialvårdslagen. Invånare i Varha samt myndigheter och samarbetspartner som behöver konsultation i frågor som gäller socialvården kan kontakta Fackla-teamen.

– ‌Kund- och servicehandledningen Fackla har byggts upp stegvis från början av 2023. Det gläder oss att kunna meddela att verksamheten nu också finns i Åbo-området. Vi vill uppmuntra invånarna att kontakta Fackla-teamet med låg tröskel. Vårt mål är att göra socialtjänsterna mer lättillgängliga, säger Jenni Kiviluoto, kundhandledningsdirektör.

Fackla-teamens kundhandledning är öppen vardagar kl. 8.30–15.00.

Många olika kanaler för kontakt

Syftet med Fackla-teamen är att de ska ge god handledning och rådgivning samt bedöma servicebehovet effektivt och i rätt tid. När ett team kontaktas eller tar emot en anmälan, strävar teamet efter att kontakta berörda parter inom sju vardagar. En bedömning av servicebehovet som innefattar förändringsarbete slutförs inom tre månader.

Tanken är att det ska vara så lätt som möjligt att kontakta Fackla-teamen. För närvarande kan de kontaktas per telefon eller via Be om hjälp-knappen. Det ska också bli möjligt att kontakta Fackla-teamen via tjänsten Omaolo.

Fackla-teamens servicenummer svarar vardagar kl. 8.30–15. Vi hoppas att invånare och samarbetspartner i välfärdsområdet ska kontakta sitt eget team med låg tröskel.

– Om man känner oro för hur man själv eller en närstående klarar sig i vardagen, eller för ett barns välbefinnande eller har frågor om socialvården, är det Fackla-teamen man ska kontakta. Vid behov ger Fackla också råd och handledning till myndigheter och samarbetspartner, till exempel i situationer där man överväger att göra en barnskyddsanmälan. I akuta situationer är det dock fortfarande social- och krisjouren man ska kontakta, påminner Johanna Lehtola, kundhandledningschef.

Om du behöver hjälp eller råd i fråga om tjänster för äldre kan du kontakta den centraliserade kundhandledningen för äldre i Egentliga Finlands välfärdsområde. Kundhandledningen för äldre erbjuder äldre och deras närstående rådgivning och handledning gällande olika servicealternativ som stöder boende hemma. ‌Kundhandledningen ger också information om verksamhet och tjänster som stöder välbefinnandet och som erbjuds av kommuner, företag, föreningar och organisationer.

Telefonnummer till kundhandledningen för äldre:

  • på finska: tfn 02 262 6164 (vardagar kl. 9–15)
  • på svenska: tfn 02 262 6174 (vardagar kl. 9–12).

Om Fackla:

Beredningen av den multiprofessionella enheten inom social- och hälsovården inleddes 2022 när Egentliga Finlands välfärdsområde och projektet Framtidens social- och hälsocentral började planera organiseringen av kundhandledningen samt bedömningen av servicebehovet inom socialvården. Som ett led i den här utvecklingen inleddes ett separat projekt inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i december 2022, vars syfte är att stödja och starta upp regionala, sektorsövergripande enheter som tillhandahåller rådgivning, handledning och bedömning av servicebehovet inom social- och hälsovården.