Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 29.12.2022 11.35

Kundavgifterna inom Egentliga Finlands välfärdsområde harmoniseras

Nyckelord:

Kundavgifterna inom Egentliga Finlands välfärdsområde förenhetligas för alla invånare i Egentliga Finland från och med 1.1.2023.

Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Kundavgifterna inom social- och hälsovårdstjänsterna hålls huvudsakligen mycket nära nuvarande nivå.

Utgångsläget har varit varierande och i olika kommuner inom Egentliga Finland har det funnits avgifter på olika nivåer för samma tjänster. Då Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sin verksamhet vid årsskiftet kommer kundavgifterna att vara samma i hela området så att likvärdigheten mellan kunderna förverkligas.

För vissa kunder sänks avgifterna och för vissa kunder stiger avgifterna. Förändringarna är mycket små.

Inom tjänsterna för äldre gäller förändringarna i huvudsak jämnstora avgifter för stödtjänster, såsom transporterade måltider, säkerhetstjänster och korttidsvård. Under närståendevårdares lagstadgade lediga dagar, såsom korttidsvårdsdagar, begärs inga kundavgifter. Kunderna inom äldrevården och handikappservice har fått, eller kommer att få, brev angående kundavgifternas förändringar.

Mera infomation