Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.11.2022 13.08

Framtidens social- och hälsocentral

Lägesbild av socialarbete för barnfamiljer och barnskyddet för Egentliga Finland har publicerats

Nyckelord:

Lägesbilden av socialarbete för barnfamiljer och barnskyddet har samlats in från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland sommaren 2022. Resultaten har nu sammanställts i en rapport.

Lapsi pitää vanhempiaan käsistä kiinni.

I lägesbilden granskas den nuvarande servicestrukturen inom socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet i kommunerna – servicesystemets styrkor och kritiska punkter.

I utredningen presenteras också kommunernas synpunkter på hur tjänsterna för socialarbete för barnfamiljer ska ordnas i det framtida välfärdsområdet.

Av lägesbilden framgår att kommunerna brottas med det ökande antalet klienter, problem med tillgången till yrkeskunnig personal och kompetensunderskott. Det finns brister i genomförandet av de lagstadgade funktionerna.

– Det finns dock ett hopp om gemensamma aktiviteter och viljan att ordna högklassig socialservice med jämn kvalitet för barnfamiljer i välfärdsområdet, berättar projektchef Johanna Lehtola från projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Uppgifter har inte tidigare samlats in i denna omfattning

– Detta är den första helhetsbilden för socialarbete för barnfamiljer i Egentliga Finland och den utgör grunden för planeringen och integrationen av tjänster i välfärdsområdet, säger Johanna Lehtola.

En av de centrala tyngdpunkterna i programmet Framtidens social- och hälsocentral är att säkerställa jämlik tillgång till tjänster och samverkan. Utifrån lägesbildkartläggningen satte man sig in i den nuvarande situationen och utvecklingsbehoven som gäller hela välfärdsområdet.

– Utredningen utnyttjas – och man har redan under hösten tematiskt börjat utnyttja den – som en del av socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland samt i välfärdsområdets beredningsarbete. Arbetet leder slutligen till enhetliga tillvägagångssätt i regionen.