Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 1.11.2023 07.31

Mäntykoti Räntämäki måste stängas i april på grund av uppsägning av hyresavtalet

Nyckelord:

Alla boende i Mäntykoti Räntämäki kommer att få en ny plats för serviceboende som motsvarar den nuvarande servicenivån.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Serviceboendet Mäntykoti Räntämäki i Åbo (Niuskalagatan 7) måste stängas i april 2024. Orsaken är att hyresavtalet sagts upp.

Egentliga Finlands välfärdsområde har hyrt Mäntykoti Räntämäkis lokaler av bolaget Attendo. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet från och med den 31 oktober 2023. Uppsägningstiden är ett halvt år, så hyresavtalet går ut den 30 april 2024.

Mäntykoti Räntämäki är ett serviceboende med heldygnsomsorg. Enheten har 45 boende.

– Vi beklagar den möda och ovisshet som detta orsakar för de boende och personalen. Vi har börjat informera de boende och deras anhöriga om situationen. Alla boende kommer att få en ny plats för serviceboende som motsvarar den nuvarande servicenivån innan maj 2024. Vården och tjänsterna för de boende fortsätter alltså på samma sätt som tidigare men själva platsen kommer att ändra på grund av att hyresavtalet tar slut. De boende har möjlighet att framföra önskemål om den nya platsen för serviceboende, säger serviceområdeschef Tuija Hassinen-Laine vid tjänster för äldre.

Även personalen vid Mäntykoti Räntämäki har fått information om läget. Avslutandet av välfärdsområdets verksamhet vid Mäntykoti Räntämäki ger inte upphov till uppsägningar.