Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 4.12.2023 15.28

Loimaa

Meddelande till färdtjänstkunder i Loimaa

Nyckelord:

Från och med 1.11.2023 fakturerar Egentliga Finlands välfärdsområde månatligen självriskandelen för transporter enligt socialvårdslagen och lagen om funktionshinderservice.

Från och med början av november 2023 kan taxiförarna inte längre debitera resornas självriskandel av kunderna. Den här ändringen baserar sig på klientavgiftslagen, varken Varha eller taxiföretagen kan påverka den.
 
Ändringen påverkar inte färdtjänstområdet.