Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Nyhet Publicerad 26.10.2023 10.02

Meddelande till producenter av privat socialservice om införandet av Soteri-registret

Valvira och regionförvaltningsverken kommer att överföra uppgifterna om giltiga tillstånd och registrerade anmälningar från Valveri-registret till det nya Soteri-registret.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

‌Det nya registret över serviceproducenter baserar sig på lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023), som träder i kraft den 1 januari 2024.

Tillståndsansökningar och anmälningar som för närvarande är under behandling i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) överförs till regionförvaltningsverket för registrering senast 15.11.2023.    

‌När det gäller nya registreringsansökningar under resten av året rekommenderar Varha att serviceproducenterna skjuter upp sin ansökan till 2024. Då kan den göras direkt i Soteris e-tjänst.

‌Anmälningar från serviceproducenter som producerar stödtjänster som anlänt före 15.12.2023 utgör ett undantag: dessa behandlar Varha på vanligt sätt och antecknar i sitt eget register. ‌Från början av 2024 kommer dock också dessa att registreras i Soteri-registret.

Mer information: