Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.5.2023 11.51

MLL tackade Varha för gott samarbete med organisationer inom social- och hälsovården

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde har idag 15.5 beviljats ett årligt tack för exemplariskt arbete för förbättring av välfärd hos barnfamiljer. Erkännandet beviljades av Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt.

Kiitoksenjakotilaisuus, läsnä Varhan hallituksen puheenjohtajisto Sanna Vauranoja, Niina Alho ja Jouni Mutanen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Anneli Pahta, ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiirin puheenjohtaja Jussi Mertsola.

Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt har sedan flera år tackat aktörer som har utfört exemplariskt arbete för förbättring av välfärd hos barnfamiljer. Förra året tackade distriktet de frivilliga runt om landskapet som hade hjälpt ukrainare.

Det här året tackades Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) för gott samarbete med organisationer inom social- och hälsovården. Den välfungerande modellen har möjliggjort att organisationsarbetet som utförs med barn, ungdomar och familjer kar fortsätta smidigt i mitten av den villervalla som vårdreformen har medfört.

Ordförandena för styrelsen för Varha Sanna Vauranoja, Niina Alho och Jouni Mutanen samt direktör för främjande av välfärd och hälsa Anneli Pahta tog emot tacket av ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt Jussi Mertsola idag på Familjehuset Heideken.

– Användningen av organisationsexperter i Varhas egna beredningsgrupper berättar att Varha uppskattar den kunskap som organisationerna har. År 2022 var 31 organisationsrepresentanter utnämnda via delegationen för social- och hälsovården i 18 olika arbetsgrupper i beredningsorganisationen, konstaterar Jussi Mertsola.

– Även bidrag till främjande av välfärd och hälsa, vilka välfärdsområdet beviljade för det här året, berättar om Varhas uppskattning för organisationer inom social- och hälsovården. Principer och kriterier för organisationsbidrag i Varha blev färdiga som resultat av det täta organisationssamarbetet under våren 2022. Bidragen utbetalades till organisationerna inom social- och hälsovården redan under februari månad. Varha har varit ett exempel för andra välfärdsområden. Varha har varit en stark en ekonomisk stödjare genast i början av sin verksamhet, tackar Mertsola.