Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.8.2023 11.08

Nämnden för tjänster för äldre beslöt att grunda ett nytt serviceboende i Nystad

Nyckelord:

I och med den nya enheten kan Egentliga Finlands välfärdsområde bättre svara på den ökande efterfrågan på serviceboende med heldygnsomsorg.

Hoitajan käsi on vanhemman naisen olkapäällä

Den nya boendeenheten i Nystad kommer att ha både långvarigt och kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg.

Grundandet av ett nytt serviceboende i Nystad godkändes på tisdagen av nämnden för tjänster för äldre vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Nämnden godkände enhälligt resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönens beslutsförslag om att grunda ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre.

Den nya enheten grundas i vårdbolaget Attendos Rauha-fastighet som välfärdsområdet hyrt sedan början av juli. Avsikten är att öppna enheten i oktober. Enheten kommer att ha 28 platser för serviceboende med heldygnsomsorg.

– I och med den nya enheten kan Egentliga Finlands välfärdsområde bättre svara på den ökande efterfrågan på serviceboende med heldygnsomsorg. I enheten erbjuds serviceboende med heldygnsomsorg både långvarigt och kortvarigt, säger Eeva-Sirkku Pöyhönen.

Förberedelserna inför grundandet av serviceboendet är i full gång.

– Vi fick in glädjande många ansökningar till de ordinarie anställningarna och intervjuerna av de blivande arbetstagarna är i gång. Besluten om anställningarna fattas under de närmaste veckorna. Övriga förberedelser inför verksamhetsstarten består av bland annat anskaffning av utrustning och utformning av dokument, berättar Pöyhönen.

Förutom beslutet att grunda det nya serviceboendet behandlades också övriga ärenden på nämnden för tjänster för äldres möte i enlighet med beslutsförslagen.

Länk till protokollet från nämnden för tjänster för äldres möte (15.8.2023): Nämnden för tjänster för äldre, protokoll den 15.8.2023 (Ktweb, på finska)