Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.3.2023 08.45

Ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården samlar rådgivning, handledning och bedömning av servicebehov – pilotprojekt inleddes i mars på två områden

Nyckelord:

Det inrättas en ny multiprofessionell enhet inom social- och hälsovården i Egentliga Finlands välfärdsområde. I enheten ges kundhandledning och enheten har som uppgift att hitta lösningar till kundens situation tillsammans med kunden och vid behov handleda kunden till den rätta tjänsten.

Fyra kvinnor sitter vid ett träbord. De tittar på varandra och verkar ha en konversation. På bordet står en öppen bärbar dator och en blomma.

Från vänster till höger: Johanna Lehtola, Jenni Kiviluoto, Rebecca Sjöholm och Iida Varemäki.

Den multiprofessionella enheten inom social- och hälsovården erbjuder rådgivning och handledning inom socialvården, bedömning av vård- och servicebehov inom social- och hälsovården samt vid behov lågtröskeltjänster inom hälsovården.

– Den nya enheten kommer att fördela sig på regionala team. Genom detta säkerställer vi att servicen är nära kunderna och samarbetsparterna. Därtill möjliggörs det ett tätt samarbete med regionala multiprofessionella tjänster, berättar servicedirektör för kundhandledning i Egentliga Finlands välfärdsområde Jenni Kiviluoto.

Beredning av den multiprofessionella enheten inom social- och hälsovården inleddes på hösten 2022, då Egentliga Finlands välfärdsområde och projektet Framtidens social- och hälsocentral började planera hur kundhandledningen inom socialvården och bedömningen av servicebehov organiseras. Som en del av utvecklandet inleddes ett separat projekt inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i december 2022, och projektet har målsättningen att stöda och införa regionala multiprofessionella enheter som utför rådgivning, handledning och bedömning av servicebehov inom social- och hälsovården.

– Regionala team börjar sin verksamhet, när man får personalen samlad och det finns förutsättningar att starta verksamheten. Teamen för pilotprojektet har börjat sin verksamhet inom två områden nu i början av mars. Det ena teamet verkar på området för Salo och Somero och det andra teamet på området, till vilket hör Nystad, Vemo, Tövsala, Gustavs, Letala, Pyhäranta, Masko, Nousis och Virmo, berättar projektchef Rebecca Sjöholm.

Teamen betjänar barnfamiljer och vuxna under 65 år. När det gäller personer över 65 år kartläggs servicebehovet vid kundhandledningen för äldre eller vid enheten för gerontologiskt socialt arbete.

Kundhandledningen Fackla valdes till tilltalsnamn på enheten

Det arrangerades en omröstning om namnet på den nya multiprofessionella enheten inom social- och hälsovården i sociala medier för Egentliga Finlands välfärdsområde. Allmänheten fick rösta på sin favorit på Facebook och Instagram. Bland de finskspråkiga förslagen fick Loisto och Soihtu mest röster. Bland de svenskspråkiga alternativen till namnet fick även namnförslaget Färja röster, vars finskspråkiga motsvarighet Lossi inte blev allmänhetens favorit på finska.

Efter omröstningen beslöt juryn att enheten kommer att kallas för Fackla, på finska Soihtu. Det beslöts att ordet kundhandledning som beskriver servicen fogas till namnet. I fortsättningen kommer enheten att kännas igen på namnet och sloganen Kundhandledningen Fackla – vägleder till rätta tjänster. Den finska motsvarigheten är Asiakasohjaus Soihtu – ohjaa oikeaan palveluun.

– Vi tycker att Kundhandledningen Fackla beskriver i ett positivt ljus, hur vi handleder våra kunder framåt och hjälper dem i de livssituationer som de behöver stöd. Som ett tvåspråkigt välfärdsområde var det en självklarhet för oss att både namnet och sloganen ska finnas på två språk. Vi är nöjda med resultatet och hur det beskriver det som vi vill kommunicera med verksamheten i vår enhet, funderar kundhandledningschef inom social- och handikappservice Johanna Lehtola.

Med förnyelsen vill man underlätta hur man tar kontakt till tjänster

För aktörer inom Egentliga Finlands välfärdsområde och samarbetsparter kommer förnyelsen att synas bland annat genom hur lätt det är att ta kontakt med servicen. De regionala teamen kommer att ha egna servicenummer via vilket man får såväl rådgivning, handledning som konsultationer som berör socialvården.

Inom områdena för pilotprojektet har de enhetliga servicenumren redan införts.

  • Numret till Salo-Somero är tel. 02 410 7306.
  • Numret till det andra teamet är tel. 040 663 7001.

När det gäller tjänster för äldre kan man kontakta de centraliserade kundhandledningsnumren för äldre i Egentliga Finland.

  • Det svenskspråkiga kundhandledningsnumret för äldre, tfn 02 262 6174 (vardagar kl. 9-12).
  • Det finskspråkiga kundhandledningsnumret för äldre, tfn 02 262 6164 (vardagar kl. 9-15).