Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 31.8.2022 11.40

För övervakning av serviceproducenterna inom social- och hälsovården införs ett system som ökar genomskinligheten, hindrar överlappande verksamhet och gör att tjänsterna är av jämn kvalitet

Nyckelord:

Det kommunövergripande projektet för övervakning som pågår i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland håller på att föra ett datasystem för övervakning i bred användning. Projektet håller för närvarande på att introducera serviceproducenter och sådana som utför övervakning i hur programmet fungerar. Det har behövts gemensamma informationsinnehåll, jämn kvalitet och genomskinlighet i övervakningsarbetet: vid utnyttjande av ett gemensamt datasystem minskar sårbarheten i övervakningsprocessen och datasäkerheten ökar också.

I övervakningen av social- och hälsovårdstjänsterna har den noterade utmaningen varit kommunernas olika tillvägagångssätt. Det har funnits en e-post-, post- och telefonrumba, mycket överlappande verksamhet och informationsinnehållen i övervakningsprocesserna samt t.ex. blanketterna har varit olika. Det har inte funnits en regional linje, för att inte tala om en riksomfattande linje, och det har förorsakat ojämnheter i genomförandet av övervakningen.

– I övervakningsbesöken saknades ett kontinuum. När tidigare rapporter från övervakningsbesök inte kunde utnyttjas, gjorde olika kommuner övervakningsbesök och många kommuner gjorde saker utan att veta om varandra. Det gjordes också observationer gällande vilka man redan kanske hade ingripit eller saken var korrigerad. Informationsinnehållen var inte likadana, säger övervakningskoordinator Sanna Fränti som ansvarar för introduktionen i systemet vid projektet Framtidens social- och hälsocentral

–  Nu kan man direkt spara i programmet de begärda förhandsmaterialen. Man valde Oreforms webbaserade Laatuportti som program.

För närvarande information på tre nivåer till olika användarroller

Serviceproducenterna inom socialvården, dvs. äldreomsorgen, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, barnskyddet, mentalvårds- och missbrukartjänsterna, har som uppgift att spara uppgifterna om sin egen tjänst. Datasystemet för övervakningen används för närvarande i övervakningen av socialvården men i fortsättningen utvidgas användningen också till hälsovården.

– Det nya datasystemet skickar automatiskt meddelanden när det gäller övervakningshändelsen finns uppgifter att fylla i för representanten för serviceproducenten. Det skickar också meddelanden när observationer som kräver åtgärder kan behandlas och när övervakningsrapporten har blivit färdig, säger Soila Vuohijoki, som leder utbildningar i systemet och som är den andra övervakningskoordinatorn i projektet.

– Ett gemensamt system minskar sårbarheten i övervakningsprocessen jämfört med om informationen skulle administreras av en arbetstagare. Nu finns all information på en plats och den är tillgänglig för alla som är parter i just den processen.

– Alla missförhållanden som man ska följa med blir på det här sättet beaktade och åtgärderna blir vidtagna, tillägger Fränti.

Informationens synlighet i systemet administreras med hjälp av användarrättigheter och användarroller. Serviceproducenten ser sin egen vy, de som utför övervakningsarbete ser ifyllda och genomförda uppgifter och processer för alla de objekt där de själva är med. Social- och hälsovårdsdirektörerna i respektive kommun ser alla färdiga, rapporterade objekt och de får verktyg med vilka de kan söka data.

– Övergången till välfärdsområdet kräver sannolikt ytterligare en granskning av de nuvarande användarrollerna, också inom övervakningshändelserna kan man skapa flera olika roller.

Alla kommuner engagerade, i och med utbildningarna utvidgas användningen till alla kommuner

Många kommuner i Egentliga Finland har redan bett om användningsrätt, från juni har också representanter för serviceproducenter blivit användare. Det definieras en ansvarig övervakare och eventuella andra övervakare samt en ansvarig person för serviceproducenten för varje övervakningshändelse.

I och med gjorda övervakningsprocesser börjar det samlas mycket information i systemet och det är också lätt att få klar jämförelseinformation ur det. Det används bedömningsskalor i systemet.

– Användning av en färgkodad bedömningsskala ökar synligheten i systemet och stöder serviceproducenter i riktandet av centrala åtgärder. De färdiga och godkända övervakningsrapporterna är offentliga, berättar Soila Vuohijoki.

De första utbildningarna för dem som utför övervakningsarbete och för serviceproducenter ägde rum på våren och nu i slutet av augusti. I september arrangeras följande utbildningar med samma innehåll.

– Systemet stöder ett enhetligt genomförande av övervakningsprocessen genom hela processen, från planering till behandling av fortsatta åtgärder utan överlappande verksamhet. Allt sker genomskinligt och enligt gemensamma informationsinnehåll. Detta möjliggör också ett jämlikt givande av handledning och rådgivning till serviceproducenterna gällande övervakningen, gläder sig Vuohijoki.

Mera information:

Övervakningskoordinator
Sanna Fränti
sanna.franti@tyks.fi
tel. 050 472 2129

Övervakningskoordinator
Soila Vuohijoki
soila.vuohijoki@tyks.fi
Tel. 050 4705 977