Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.3.2024 11.03

Planerna för Varhas servicenät för social- och hälsocentraltjänster framskrider

Nyckelord:

Fredagen den 15 mars kl. 13.00 kan du se en pressträff som direktsändning i Youtube, där Tarmo Martikainen, välfärdsområdesdirektör och Antti Parpo, direktör för organiseringens tjänster, berättar om det första utkastet till planerna för reformen av servicenätet för social- och hälsocentraltjänsterna i Varha.

Terveyskeskuslääkäri Kaisa Ojansivu

Det är fråga om välfärdsområdets plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras i Egentliga Finland. Reformen av servicenätet går vidare till beslut under våren.  

Fredagen den 15 mars kl. 13.00 kan du se en pressträff som direktsändning i Youtube, där Tarmo Martikainen, välfärdsområdesdirektör och Antti Parpo, direktör för organiseringens tjänster, berättar om det första utkastet till planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänsterna i Varha.

Inspelningen är inte längre tillgänglig.

Välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige ska behandla planen för servicenätet i juni.

Reformen av servicenätet beaktar servicestrategin som godkändes 2023 och Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet, som har som mål att spara 50 miljoner euro före utgången av 2026. 

Social- och hälsocentraltjänsterna är de första tjänsterna som berörs av reformen av servicenätet. I planeringen beaktas enkäterna om servicestrategin som genomfördes 2023 och som besvarades av nästan 12 000 invånare i Egentliga Finland, kommentarer från fyra tillställningar i regionen samt utlåtanden från 35 organisationer och företag.

.