Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.9.2023 16.33

Pneumokockvaccin erbjuds nu avgiftsfritt även till en del av personer med astma eller KOL samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Nyckelord:

Det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas i fråga om pneumokockvaccinet. Hädanefter får även personer i åldern 65–84 med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt personer under 75 år med kraftigt nedsatt immunförsvar pneumokockvaccin.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Vaccinationen ges som en del av det nationella vaccinationsprogrammet även till barn under 5 år, personer som genomgått stamcellstransplantation och personer under 75 år med svår njursjukdom.

Pneumokockvaccinet förebygger allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokockbakterien, såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation.

Målgrupperna i det nationella vaccinationsprogrammet löper en ökad risk att få en allvarlig pneumokocksjukdom

I Finland hör uppskattningsvis cirka 100 000 personer till de nya målgrupperna för pneumokockvaccinet.

Personer med astma eller KOL löper över dubbelt så stor risk att få en allvarlig pneumokocksjukdom och mer än tre gånger större risk att få lunginflammation som kräver sjukhusvård jämfört med befolkningen i genomsnitt.

Åldersgruppen 65-84 år har störst nytta av vaccinationer eftersom de med åldern har en klart förhöjd risk och vaccinet skyddar dem under en lång tid. Vaccinets effekt är dock sämre ju äldre den som ska vaccineras är.

Risken för en allvarlig pneumokocksjukdom och lunginflammation som kräver sjukhusvård hos personer med kraftig immunbrist är cirka tio gånger större än hos befolkningen i genomsnitt.

Vaccinationernas effekt beror på den vaccinerades ålder, grundsjukdom och förekomsten av sådana organismer som orsakar en pneumokocksjukdom som vaccinet skyddar mot. Enligt bedömningen är kostnaderna för de nya målgrupperna rimliga i förhållande till den hälsonytta som uppnås.

Vaccinationen kan tas under höstvintern i samband med corona- och influensavaccinationerna

Målgrupperna i vaccinationsprogrammet får en dos Prevenar 13-pneumokockkonjugatvaccin. Om personen redan tidigare har fått pneumokockkonjugatvaccin behövs ingen ny dos.

Vaccin som ges som en del av det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och frivilliga. Välfärdsområdena ansvarar för att ordna vaccinationerna och informerar om var och när man kan vaccineras.

Vaccinationen kan tas under höstvintern i samband med corona- och influensavaccinationerna. Vaccinationer ges bland annat på hälsostationer, rådgivningar och sjukhus. Varha kommer under hösten att informera mer i detalj hur personer i riskgrupper ska få vaccinet.

Mer information om de nya målgrupperna för pneumokockvaccinet fås vid behov från den egna hälsostationen eller den behandlande läkaren.

Mer information

Vad är pneumokocker? (THL)
Pneumokockvaccin (THL)
Vem får pneumokockvaccin gratis? (THL)