Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.3.2023 13.35

ROKKI hjälper unga att bryta brottsspiralen

Nyckelord:

ROKKI är ett projekt som erbjuder hjälp och stöd till unga som hamnat i brottslig verksamhet. Ungas problem är ofta mångfacetterade, vilket lätt kan leda till en brottsspiral. De bakomliggande orsakerna kan handla om svårigheter i skolan, missbruksproblem, utmanande familjesituationer och rotlöshet.

Turun ROKKI-hankeen projektikoordinaattori, sosiaalityöntekijä Harri Kerola.

Projektkoordinator för ROKKI-projektet i Åbo, socialarbetare Harri Kerola.

- Vi jobbar mitt i ungas vardag, och genom ROKKI har vi lyckats etablera goda kontakter med unga som råkat ut för problem och deras föräldrar. Vårt arbete är väldigt mobilt, vi möter unga där de rör sig, alltså i skolor, caféer, hos familjer och på hobbyställen, säger Harri Kerola, socialarbetare på Varha och projektkoordinator för ROKKI-projektet.

- Våra många samarbetspartners, myndigheter och tredje sektorns aktörer har varit nöjda med vår verksamhet och samtidigt har samarbetet mellan olika parter för att förbättra situationen för problemungdomar blivit bättre, konstaterar Kerola.

ROKKI-teamet består av en socialarbetare, speciallärare, psykiatrisk sjukskötare, två socialhandledare och en brottspåföljdsanställd. ROKKI jobbar med ungdomar i åldern 12-29 år med ett sektorsövergripande team vars expertis är tillgänglig för den unge och dennes familj.

Merparten av unga som uppvisar symtom genom att begå brott är pojkar

ROKKI-projektet har under sin två-åriga verksamhet lyckats hjälpa många att hitta tillbaka från livets skuggsida och många har hänvisats till bl a missbruksrehabilitering.

- Vi har under projektet jobbat med sammanlagt 45 unga, varav hälften varit minderåriga och hälften över 18 år.  Pojkar är överrepresenterade, eftersom endast ett fåtal av ungdomarna har varit flickor, säger Kerola.

De unga som kommer med i ROKKI-projektet väljs ut av andra myndigheter. Oftast har ungdomar hänvisats till ROKKI av Samhällspåföljdsbyrån i Åbo (Brottspåföljdsverket), öppenvården inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.

Att klara av vardagen är en färdighet som vi lär oss tillsammans

Unga som upprepade gånger begår brott löper risk för mångdubblad marginalisering och permanent stigmatisering. När vi förebygger ungdomsbrottslighet är det viktigt att nå ut till de unga som begår allvarliga brott, eftersom risken är betydligt större för dem att permanent fastna i en kriminell livsstil.

Så hur kan de som jobbar inom ramen för ROKKI hjälpa dessa utsatta unga?

- Mycket beror på hur gammal den unge är och hur många problem hen har. Vi har fått goda erfarenheter av till exempel ART-grupper (Aggression-Replacemnet-Train) där vi har besökt skolor, samlat flera unga och tränat tillsammans på t.ex. social kompetens, förklarar Kerola.

- Vi har tillbringat tid med minderåriga på läger, bowlat med dem, tagit dem till escape room eller till gokart. De som fyllt 18 år har vi gett stöd i att sköta FPA-ärenden, kartlägga studiemöjligheter och hitta en lägenhet, fortsätter Kerola.

- Det här är förebyggande arbete så till vida att många genom vår verksamhet har fått bättre kontroll över sitt liv och lyckats ta sig ur t.ex. brottsspiralen. Å andra sidan har mångas liv redan hunnit spåra ur innan vi har nått dem. En del av dem som fyllt 18 år har kanske inte gått ut grundskolan, andra kanske redan har barn, säger Kerola.

Problem med skolan är vanliga

En central person i ROKKI-teamet har varit specialläraren Johanna Karppinen som jobbar på heltid. Hon jobbar med en utmaning som delas av många unga i en svår situation, nämligen skolproblem. Att avlägga grundskolan och hitta en studieplats är viktigt och ett väsentligt mål för att förhindra marginalisering.

Utöver Åbo har liknande projekt genomförts i Uleåborg, Vanda och Rovaniemi. Justitieministeriet har ansökt om fortsatt finansiering från EU:s fond för inre säkerhet för ROKKI-verksamheten och projektens framtid klarnar inom en snar framtid.

Mer information om ROKKI-projektet i Åbo