Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 17.4.2023 13.42

Sammanslagningen av patientdatasystem hjälper överföringen av remisser

Nyckelord:

Matti J. Saloranta har (i ÅU och TS 13.4.2023) lyft fram de svårigheter som är förknippade med överföringen av laboratorieremisserna mellan specialsjukvården och primärvården. Tack för din feedback om detta problem som vi är medvetna om. Vi har skrivit svar till Åbo Underrättelser och Turun Sanomat och svaren publicerades i dessa tidningar lördagen den 15 april 2023.

Ett av kännetecknen för vår region är att det finns många patientdatasystem. Antalet olika versioner av patientdatasystem minskade från 47 till 21 när välfärdsområdet inledde sin verksamhet. När ansvaret för patientvården överförs från specialsjukvården till primärvården byts  också det patientdatasystem som används. För att undersökningsresultaten ska kunna överföras till primärvårdens patientdatasystem måste de nödvändiga undersökningsförfrågningarna göras med hjälp av de system som används inom primärvården, vilka alltså för tillfället är flera till antalet. Om dessa förfrågningar i dagsläget gjordes av specialsjukvården, skulle primärvården vara tvungen att ta del av svaren via till exempel MittKanta.

Ett mycket viktigt mål är att harmonisera hela vårt patientdatasystem. Detta kommer att göra det möjligt för oss att minska det dubbelarbete som vi för tillfället utför och samtidigt bättre garantera kontinuiteten i vården. Välfärdsområdesreformen utgör en bra grund för detta.

 

Mikko Pietilä, direktör för ÅUCS-sjukhustjänster, Egentliga Finlands välfärdsområde