Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.12.2022 12.42

Social- och hälsotjänster för invånare i Egentliga Finland fortsätter på de bekanta ställena för ärendehantering vid årsskiftet

Nyckelord:

Införandet av välfärdsområdet för inte med sig förändringar i social och hälsotjänsterna för dem som bor i Egentliga Finland eftersom tjänsterna fortsätter på de bekanta ställena för ärendehante-ring med de bekanta professionella. Även alla telefonnummer till social- och hälsotjänsterna förblir oförändrade.

Katja, Salla, Pasi ja Jenni.

Katja Heinämäki, Salla Lindegren, Pasi Oksanen och Jenni Kiviluoto.

Hälsostationerna, rådgivningarna, sjukhustjänsterna, hemvårdsområdena och så vidare förblir oförändrade för dem som bor i Egentliga Finland  och det sker inga stora förändringar i tjänsterna vid årsskiftet.

– Klientrelationerna och tjänsterna fortsätter i huvudsak på samma sätt som även tidigare vid årsskiftet. Kunderna behöver inte själva göra någonting eller ringa någonstans. Det viktigaste är att kunderna fortfarande beställer sina tider via numren för tidsbeställning som är bekanta sedan tidigare, vilka övergår från kommunerna till välfärdsområdet, säger kunddirektör Pasi Oksanen i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Det enda som förändras är telefonväxelnumren, eftersom telefonväxlarna i kommunerna inte automatiskt kan förmedla samtal till social- och hälsotjänsterna i fortsättningen. Nya växelnummer ersätter telefonväxlarna vid kommunerna då man ringer till välfärdsområdet.

– Vi har förberett oss på att telefonerna stockas och att tjänsterna kan fungera trögt i början av nästa år. Det är dock fråga om en av de största administrativa förändringarna i Finlands historia och denna kommer att ta tid, påminner Oksanen.

I fortsättningen finns tjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde sammanfattade på adressen: varha.fi

Den webbtjänst som nyligen öppnats är fortfarande i ett inledande skede och den kommer att kompletteras ytterligare i fråga om serviceuppgifterna under hela nästa år.

Kundens röst ska höras vid utveckling av tjänster

Det har även skapats ett gemensamt responssystem för Egentliga Finlands välfärdsområde, vilket införs genast den 1 januari. Man får viktig information av kunderna om hur tjänsterna fungerar via det responssystem som finns på välfärdsområdets webbtjänst.

Utöver detta finns det responsblanketter i pappersform vid verksamhetsställena i välfärdsområdet för de kunder som inte kan eller vill använda elektroniska responskanaler under år 2023. Respons kommer även att samlas in med responsautomater, vilka finns i alla verksamhetsställen för hälsostationer, mun- och tandvård, rehabilitering, mentalvårds- och missbrukartjänster, laboratorier samt samjour. Därtill har patienterna i ÅUCS-sjukhustjänster möjlighet att ge respons via en enkät per textmeddelande.

– Kundernas upplevelser av tjänsterna och hur de fungerar är viktig kärninformation för oss, så att vi kan rikta utvecklandet av tjänsterna till sådant som enligt kunderna inte fungerar. Vänlighet och effektiva tjänster betonas i vår nya strategi. Kundernas upplevelser fungerar både som indikatorer och som utvecklingsimpulser, konstaterar Karoliina Luukkainen från välfärdsområdets beredningsorganisation.

Utöver kundresponsen kommer man att satsa hårt på att kunderna görs delaktiga i välfärdsområdet. Bland annat de regionala påverkansorganen (ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och rådet för kulturell mångfald) samt erfarenhetsexperterna som välfärdsområdet har utbildat inleder sin verksamhet i början av år 2023. Det bereds ett mera omfattande delaktighetsprogram med åtgärder under nästa vår.

Informationstillställningen för kunder Bli bekant med Varha ordnas den 19 december kl. 18