Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 29.5.2024 14.01

Sommaren inverkar på Varhas tjänster och enheter

Nyckelord:

Sommarperioden påverkar Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster och enheter i form av avvikande tidtabeller. Under sommaren är en del enheter stängda för en viss tid och en del har förkortade öppettider, medan vissa enheter och tjänster fungerar normalt under hela sommaren. Vissa tjänster fokuserar på de mest kritiska funktionerna.

Jordgubbar i en hjärtformad behållare. Bilden tagen från ovan. Bredvid fatet, på ett ljust träbord, två jordgubbar och en jordgubbsblomma.

Öppettiderna för sommaren finns på vår webbplats

Vi informerar om avvikande öppettider under sommaren på varha.fi/sv/servicekanaler. Välj kommun och "Verksamhetsställe" som kanaltyp. I fältet "Sökord" anger du namn eller en del av namnet på verksamhetsstället.

Förnya ditt recept i god tid före midsommaren

Social- och hälsotjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde har begränsad verksamhet och avvikande servicetider under sommaren från början av juni till slutet av augusti. Under sommaren är tidsbeställningen för en del av den icke-brådskande vården stängd eller begränsad på grund av brist på personal.  När en hälsostation eller vårdcentral är stängd finns det alltid en ersättande enhet som kunderna kan kontakta.

Under sommaren kommer den brådskande vården att tryggas, men tillgången till icke-brådskande vård är begränsad.

– Vi önskar att kunderna förnyar sina recept i god tid före midsommaren, så att behandlingen av recept inte blir överbelastad mitt under sommaren. När det gäller icke-brådskande vård, såsom kontrollbesök för kroniska sjukdomar, ska man kontakta sin egen hälsostation, säger Suvi Vainiomäki, chef för öppenvården.

De som under sommaren behöver sjukvårdstjänster på en annan ort än sin hemort ska kontakta sjuk- och hälsovården i god tid, helst minst tre veckor före det första besöket. På så sätt kan kommunen förbereda sig bättre, till exempel när det gäller planering av sårvård. När kunden kontaktar sjuk- och hälsovården bedömer man om det är möjligt att ta emot på sommarortens hälsocentral. Om det är under 100 km till kundens hemkommun kommer hen att hänvisas till hälsostationen i sin hemkommun.

Socialservicen och funktionshinderservicen har begränsad verksamhet 1.6–31.8, bland annat arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning är stängd i juli. Klienterna kommer att få information om de exakta öppettiderna för varje enhet.

Hemvården fokuserar på nödvändig service

Inom tjänster för äldre har man inte lyckats rekrytera tillräckligt med sommarvikarier, inte på långt när. Detta kommer särskilt att märkas i hemvården.

– Under semestrarna kan man inom hemvården vara tvungen att begränsa eller omorganisera verksamheten. Under sommaren koncentreras verksamheten till nödvändiga tjänster inom säkerhet, måltider och medicinering och alla uppgifter som anges i service- och vårdplanen kan inte nödvändigtvis utföras. Om ändringar måste göras, diskuteras de alltid personligen med kunden, säger servicedirektör Marika Tuimala.

Även om hemvårdspersonalen regelbundet besöker sina klienter har också de anhöriga en viktig roll när det gäller att hand om den äldres välbefinnande. Det kan ske snabba förändringar i hälsotillståndet till exempel under sommarens värmeperioder.

Rehabiliterande dagverksamhet inom tjänster för äldre ordnas också i mindre utsträckning under än vanligt. Fler platser för korttidsvård kan hållas öppna än under den här sommaren jämfört med ifjol. Med korttidsvård avses en kortvarig vårdperiod till exempel under närståendevårdarens lagstadgade ledigheter. När det gäller långtidsvård kommer största delen av de platser som blir lediga i enheterna inte att fyllas.

ÅUCS jourmottagningar öppna som vanligt

ÅUCS minskar sin verksamhet under sommaren och flera avdelningar kommer att vara stängda under en del av sommaren. Detta kommer inte att påverka redan bokade mottagningstider, utan om en kund har en bokad tid på ÅUCS under sommaren ska hen komma till mottagningen eller avdelningen enligt överenskommelse.

ÅUCS jourmottagningar fungerar normalt: dygnet runt på ÅUCS T-sjukhus och dygnet runt på Salo sjukhus. Från och med maj 2024 ändrades öppettiderna för verksamhetsställena i Loimaa och Nystad så att jouren öppnar kl. 10 och stänger kl. 20 på alla veckodagar. 

Kom ihåg att alltid ringa jouren innan du åker dit, tfn 116117. Ring 112 i nödfall.  

Jouren följer Social- och hälsovårdsministeriets kriterier för jourvård vid bedömningen av vårdbehov. Det innebär till exempel att du inte ska söka dig till jouren med kroniska sjukdomar, för att förnya ett recept eller för att få ett sjukintyg som krävs av din arbetsgivare.  

En del laboratorier har minskad verksamhet

De flesta av ÅUCS Laboratoriums provtagningsställen är öppna som vanligt under sommaren, men vissa har begränsade öppettider eller är stängda, i allmänhet i enlighet med hälsocentralernas öppethållningstider.  

Aktuella öppettider för provtagningsställena vid ÅUCS laboratorier finns på webbplatsen tyks.fi: 

Du kommer väl ihåg att invånare i Egentliga Finland kan besöka vilket ÅUCS-laboratorium som helst.