Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 2.12.2022 10.05

Tjänster inom familjevård och stödfamiljsverksamhet och utbetalningen av arvoden blir smidigare i välfärdsområdet

Nyckelord:

I Egentliga Finlands välfärdsområde kommer man att skapa en helhet av barnskyddets vård utom hemmet. I framtiden kommer enheten för familjevård att sköta fosterfamiljs- och stödfamiljsverksamheten ända från rekrytering till utbildning, stöd och avlösarservice. Enheten för klient- och servicehandledning inom äldreomsorgen kommer att ansvara för familjevården av personer som fyllt 65 år. Det nya Oima-systemet underlättar rumban med arvoden.

I Egentliga Finlands välfärdsområde kommer man att skapa en helhet av vård utom hemmet inom barnskyddet som omfattar socialarbete inom vården utom hemmet, välfärdsområdets egna barnskyddsanstalter och enheten för familjevård. Enheten för familjevård sköter rekryteringen av fosterfamiljer och stödfamiljer, utbildningen, fortbildningen, koordineringen av placeringar, stödet under placeringen, vården utom hemmet och jourfamiljeverksamheten.

– Verksamheterna inom barnskyddets familjevård kommer att finnas i välfärdsområdet vid en separat enhet. Antalet enheter och deras placering diskuteras fortfarande, så vi informerar separat om dem, berättar Emilia Heikkilä, servicedirektör för social- och handikappservicen.

Välfärdsområdet inleder sin verksamhet med befintliga strukturer: de nuvarande anställda ansvarar för verksamheten även efter årsskiftet.

– Trots centraliseringen av familjevården kommer den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter alltså fortfarande att vara familjevårdarens centrala samarbetspartner och vid årsskiftet kommer det inte att ske några förändringar i anslutning till de ansvariga arbetstagarna.

Brett utbud av servicehandledare i familjevården av äldre personer och personer med utvecklingsstörning

Enheten för klient- och servicehandledning inom äldreomsorgen kommer att ansvara för familjevården av personer som fyllt 65 år.

Enheten för familjevård av äldre personer och personer med utvecklingsstörning i Egentliga Finland sköter även i fortsättningen familjevårdarnas träning, fortbildning, stöd under placeringen och arrangemang under lediga dagar. Så är det även för närvarande.

Oima-systemet till hjälp vid utbetalning av arvoden och ersättningar

Utbetalningen av arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare, stödfamiljer, avlösare samt mentorer och tränare inom barnskyddets familjevård överförs från kommunerna till Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023*.

Oima-systemet som tas i bruk i Egentliga Finland möjliggör elektronisk ärendehantering vid anmälan och utbetalning av arvoden och kostnadsersättningar. Med hjälp av systemet kan man i webbtjänsten smidigt anmäla vårddagar, -timmar, ersättningar, realiserade ledigheter och ändringar i kontakt- och kontouppgifter i anslutning till en beviljad tjänst.

– Arvodesbeloppen grundar sig på avtal och kommer att förbli oförändrade hos de nuvarande arvodestagarna, men de kommer att förenhetligas under 2023 i och med de nya avtalen, konstaterar Krista Ryödi, ansvarig beredare för Oima-projektet.

Oima ordnar utbildning för familjevårdare och stödfamiljer under december 2022 och januari 2023. Närmare information om tidpunkten för utbildningen informeras när utbildningen närmar sig.