Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 28.3.2024 16.10

Salo

Vaccinationspunkten Sakta i Salo stängs 1.4.2024

Nyckelord:

Verksamheten vid vaccinationspunkten Sakta i Salo upphör den 1 april 2024. Efter det ges vaccinationer i Salo på hälsostationer och rådgivningar, samt av hälsovårdare i skolor och läroinrättningar.

Vaccinationsplatser från 1.4.2024

Personer i arbetsför ålder samt äldre personer

  • vaccinationsplats: egen hälsostation i Salo, hälsovårdarmottagning (vuxenmottagning)
  • tidsbokning: tfn 02 772 3624, mån.–tors. kl. 8–14, fre. kl. 8–12

Barn

  • vaccinationsplats: rådgivningen
  • rådgivningens tidsbokning: tfn 02 772 3551, mån.–tors. kl. 8–14, fre. kl. 8–12

Elever och studerande

  • hälsovårdaren vid den egna skolan
  • hälsovårdaren vid den egna läroinrättningen

Vaccinationspunkten Sakta har erbjudit möjlighet att vaccineras mot corona och säsonginfluensa utan tidsbokning. Sakta har också tillhandahållit avgiftsfria vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet (stelkramp, mässling-påssjuka, polio) samt vaccinationer för resenärer.