Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.11.2023 11.30

Åbo

Vaccinationstillfället den 19 november vid hälsostationen i Åbo centrum kräver tidsbokning

Nyckelord:

Den tredje allmänna vaccinationsdagen ordnas 19.11.2023 vid hälsostationerna Tallbacka och Centrum. På grund av den stora efterfrågan på vaccinationer görs vissa ändringar i arrangemangen.

En vårdpersonal injicerar en vaccination i en klients överarm.

Influensa- och coronavaccin ges på hälsostationen i Åbo centrum söndag 19.11 med tidsbokning, till skillnad från vad som meddelats tidigare. Tallbacka hälsostation i Åbo vaccinerar mot influensa och corona utan tidsbokning 19.11 kl. 9–15.30.

Anledningen till ändringen är att centrumlokalen inte lämpar sig för ett stort vaccinationstillfälle. Terhi Painilainen, områdeschef för social- och hälsovårdstjänster, säger att man inte vill att äldre och personer som hör till riskgrupper ska behöva köa utomhus.

- Under det första veckoslutet överraskades vi av hur många som ville bli vaccinerade. Många var tvungna att köa utomhus. Vi lärde oss av det här. Eftersom alla inte kommer att få plats att köa inomhus på hälsostationen i centrum, beslutade vi övergå till tidsbokning istället, säger Painilainen.

Tallbackens hälsostation lämpar sig bättre för stora vaccinationstillfällen och köerna kan ordnas inomhus. 

Tidsbokningen öppnar torsdag 9.11.

Tid för vaccination på hälsostationen i centrum 19.11 kl. 9–15 kan bokas från och med torsdag 9.11 vid middagstid. Tid kan bokas via eHälsoservicen (varha.fi/eHälsoservice) eller per telefon: 02 266 0159 (vardagar kl. 8–15).

- Tiderna kommer troligen att bokas i snabb takt, eftersom efterfrågan på vaccinationstider nu är mycket stor. Vi ökar hela tiden kapaciteten för vaccinationstider kvällstid. Vi öppnar stegvis nya tider med jämna mellanrum, både dag- och kvällstider, betonar Painilainen.

Coronaepidemin pågår för närvarande i Åbo och Egentliga Finland. Influensasäsongen har däremot ännu inte börjat. Jutta Peltoniemi, administrativ överläkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, uppskattar att influensa- och coronavaccinationen pågår aktivt till slutet av året.

Över 4 300 doser av coronavaccin och cirka 5 500 doser av influensavaccin har redan getts på social- och hälsovårdscentralerna i Åbo. På de övriga social- och hälsovårdscentralerna inom Varha har cirka 3 900 doser av coronavaccin och 4 500 doser av influensavaccin getts.

Boka tid för vaccinationer: varha.fi/influensa