Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 28.2.2024 20.17

Välfärdsområdesfullmäktige i Varha ändrade förvaltningsstadgan

Nyckelord:

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) sammanträdde på onsdag till sitt första sammanträde 2024. Vid sammanträdet godkändes preciseringar i kundavgifter och ändringar i förvaltningsstadgan.

Aluevaltuuston kokouskuva

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade om kundavgifterna inom social- och hälsovården vid sitt sammanträde i december. Det blev en del punkter som kräver precisering kvar i de godkända kundavgifterna och det beslutades om dem på onsdagen. I december beslutade man att till exempel för varje icke använd service tas det ut 56,70 euro. Nu lades det till en punkt att man inte tar ut någon avgift hos minderåriga personer för icke avbokad service. Punkten om en engångsavgift på 23 euro som tas ut inom primärvården kompletteras så att engångsavgiften debiteras högst tre gånger under kalenderåret och servicen är avgiftsfri för dem som får garantipension eller för de kunder som uppvisar ett positivt beslut om utkomststöd i samband med besöket.

Ändringar i förvaltningsstadgan

Välfärdsområdesfullmäktige godkände en del ändringar och preciseringar i förvaltningsstadgan. De väsentligaste ändringarna hänför sig till befogenheterna som gäller Varhas servicenät och verksamhetsställen mellan välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och nämnderna samt till nämndens befogenheter som i synnerhet gäller planering, uppföljning och ändringar av resultatområdets ekonomi och verksamhet. Utöver dessa har det gjorts talrika förklaringar och ändringar i synnerhet i befogenheter mellan tjänsteinnehavare.

Spetsprogrammen i strategin på gång

Strategin för Varha godkändes i välfärdsområdesfullmäktige 21.9.2022 och servicestrategin som kompletterar den 15.11.2023. Genomförandet av strategin började vid ingången av år 2023 genom att inleda 16 strategiska projekt. Under år 2023 identifierade man flera andra åtgärder och projekt, där målet är att genomföra målsättningarna i strategin och servicestrategin. Dessa åtgärder samlades ihop i fem spetsprogram.

Det första av Varhas fem spetsprogram är att utforma kundorienterade, effektiva tjänster. Spetsprogram som går parallellt med det ovannämnda: digitala tjänster och stödprocesser förenhetligas och effektiveras samt uppskattat av de professionella: Fin arbetsplats och bransch. Det fjärde spetsprogrammet är det akademiska – forskning och utbildningsnätverk, och det femte är tvåspråkighet – flerspråkighet. Välfärdsområdesfullmäktige antecknade åtgärderna i spetsprogrammen och planen för rapporteringen om genomförandet av strategin för välfärdsområdesstyrelsen och fullmäktige för kännedom.

Det beslutades om andra paragrafer än om dem som behandlades här i enlighet med föredragningslistan.