Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 26.3.2024 18.03

Välfärdsområdesstyrelsen 26.3.2024: Kommunerna ombes ge utlåtanden om social- och hälsocentraltjänsterna

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) behandlade bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2023 och beslutade att man ber om utlåtanden av kommunerna om servicehelheten för social- och hälsocentraltjänster.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att man ber om utlåtanden av kommunerna om servicenätet för social- och hälsocentraltjänster. Kommunerna har redan tidigare i september 2023 i samband med utformandet av servicestrategin ombetts ge utlåtanden om servicenätets allmänna principer. 

- Kommunerna har den bästa lokalkännedomen om servicenätet för och särdragen i kommunens egna tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen önskar lösningsinriktade synpunkter på dessa särdrag, konstaterar ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja.


Kommunernas ståndpunkter hörs dock i ömsesidiga förhandlingar, som förs under våren 2024 mellan Varhas och kommunernas tjänsteinnehavare. Det har i februari 2024 till kommunerna också skickats en enkät om planer och synpunkter på kommunens verksamhetslokaler. De uppgifter som fås av kommunerna utnyttjas i planeringen av servicenätet.

Bokslutet till fortsatt behandling 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade underteckna bokslutet för 2023 och lämna bokslutet till revisorerna för undertecknande. Från revisorerna förs bokslutet efter revisionsnämndens beredning till välfärdsområdesfullmäktige för behandling. Det publicerades ett separat meddelande om bokslutet.

Operativ plan för Kurjenmäki 

Välfärdsområdesstyrelsen godkände den operativa planen för boendeenheten som ersätter Kurjenmäkikoti. Man har antecknat kundorientering, smidigare processer, integration och samanvändning av lokaler som värderingar för planeringen av den nya fastigheten för tjänster för äldre. Kurjenmäkikotis nuvarande fastigheter ägs av Åbo stad.

Man har inte vetskap om hur den ersättande nybyggnationen kommer att genomföras. I behovsutredningsskedet blir det klart om Varha är ägare till, hyresgäst i eller byggherre för den kommande nybyggnationen. Behovsutredningen görs efter att den operativa planen har godkänts. De beräknade kostnaderna för nybyggnationen uppgår till ett belopp av cirka 30,4 miljoner euro och det har reserverats 30,6 miljoner euro för projektet i Varhas investeringsplan för 2024.

 Verksamheten vid Lamminniemi till Varha 

Välfärdsområdesstyrelsen godkände överföringen av affärsverksamheten vid Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy till Varha 1.5.2024. Varha omorganiserar de överförda funktionerna men serviceverksamheten fortsätter vid Katajakoti och Lamminniemikoti efter förändringen.

Den affärsverksamhet som gäller måltids- och städservice säljs till Kaarea Oy och personalen inom måltids- och städservicen övergår genom överlåtelse av rörelse till Kaarea Oy 1.5.2024. Tvistemål gällande aktiehandel mellan Varha och Somero stad har ännu inte avgjorts. Överföringen av affärsverksamheten som det nu ska fattas beslut om inverkar inte på tvistemålet. 

Det gjordes ett tillägg i paragraf 103 att i situationer som gäller prishöjningar av köpta tjänster bedömer välfärdsområdet alltid också möjligheten till utvidgande av den egna serviceproduktionen, om kostnadsnivån kan hållas lägre. Det beslutades om andra paragrafer än om dem som behandlades här i enlighet med föredragningslistan.