Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.7.2023 11.18

Varha börjar bevilja social kredit från början av augusti

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att börja bevilja social kredit från den 1 augusti. Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning bland låginkomsttagare och att främja en persons förmåga att klara sig på egen hand.

Legohahmot

Ett välfärdsområde kan bevilja social kredit till en person som på grund av små inkomster och tillgångar inte kan få kredit på rimliga villkor, men som har möjlighet att betala tillbaka krediten. Social kredit kan beviljas av grundad anledning till exempel för att balansera ekonomin, bryta skuldspiraler, för anskaffningar till hemmet, för att stödja sysselsättning eller rehabilitering, säkerställa boendet eller övervinna sociala kriser.

- I Egentliga Finland har social kredit tidigare beviljats av Åbo stad och Salo stad. Nu är vi redo att ta över den här verksamheten för hela Egentliga Finlands välfärdsområde, säger Jenni Kiviluoto, kundhandledningsdirektör.

Social kredit är ett lån med återbetalningsvillkor som kan jämföras med ett banklån. Social kredit påverkar inte den sökandes möjligheter att få utkomststöd. Det lägsta lånebeloppet är 200 euro och det högsta 15 000 euro. Lånetiden är högst fem år från den tidpunkt då krediten beviljas.

Ansökan om social kredit inleds alltid med ett telefonsamtal. Under samtalet görs en första bedömning och därefter bokas tid för ett möte. Handläggningstiden varierar från kund till kund, men är i regel 1–3 månader.

Den sociala kreditgivningen (tfn 040 638 3746) är öppen från den 1 augusti tisdagar och fredagar kl. 9–12.

- Om en sökande inte kan beviljas social kredit, försöker vi hjälpa på annat sätt. Vi kartlägger också tillsammans med den sökande vilka andra tjänster som eventuellt behövs, säger socialarbetare Elina Wiljanen.

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha), programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland samt de övriga välfärdsområdena har tillsammans utarbetat tjänsten och anvisningen för social kreditgivning. I arbetet har man utnyttjat befintlig kunskap och god praxis.

Läs mer om Varhas sociala kreditgivning och ansökningskriterierna: www.varha.fi/sv/social-kreditgivning