Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.3.2024 13.57

Varha följer med strejkens inverkan på verksamheten

Nyckelord:

Strejkerna, som inleddes denna vecka, omfattar inte personal inom socialvården, sjukhusen och räddningsväsendet. Strejkerna kan dock indirekt påverka verksamheten inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha).

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Industrifackets och AKT:s strejker kan få omfattande konsekvenser för bland annat logistik (läkemedelsförsörjning, tillgång till medicinsk utrustning) och hemtjänster (hemtjänst, hemsjukvård). Om uppehållet av godstrafiken i hamnarna blir långvarigt kan det få omfattande konsekvenser för bland annat tillgången till läkemedel och medicinsk utrustning.

För närvarande verkar strejkerna inte ha någon större inverkan på Varhas verksamhet.

Följande fackförbund har hittills (12 mars kl. 13.00) anmält sig till strejken:

  • Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT
  • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
  • Industrifacket
  • Elektrikerförbundet
  • Erto (ekonomiadministration, socialsektorns organisationer och den optiska branschen) 

Den analys som genomförts i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen och Egentliga Finlands räddningsverks enhet för civil beredskap visar att risken för att material ska ta slut är låg. En större risk finns inom bränsleförsörjningen och avbrott i den på grund av strejken. Dessa störningar kan indirekt påverka bland annat logistiken för medicinska varor.

Enheten för civil beredskap och enheten för försörjningsberedskap vid räddningsverket ska tillsammans bedöma om det finns tillräckligt med bränsle för att säkerställa tillhandahållandet av räddningstjänster.

Beredskapscentret för social- och hälsovården i Västra Finland och enheten för civil beredskap följer tillsammans med medlemsorganisationerna upp strejkens konsekvenser.