Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.2.2024 10.52

Varha förenhetligar sin digitala service med en ny mobilapplikation

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde tar ett stort steg mot framtidens digitala social- och hälsovårdsservice, när en digital applikation blir tillgänglig för områdets klienter. I framtiden kommer invånarna att kunna hantera sina vanligaste social- och hälsovårdsärenden direkt från sina mobila enheter.

Personen håller mobiltelefonen i handen med Varha-logo på skärmen.

Appen kan delvis tas i bruk redan i slutet av året. Terveystalo har valts som programleverantör.

- Förnyandet förenhetligar våra metoder och underlättar tillgången till vår service. Vi vill göra vardagen lättare för invånarna i Egentliga Finland. 90% av klienterna i åldern 16–89 år har tillgång till en smarttelefon. Vi vill svara på detta servicebehov och effektivisera processen, säger välfärdsområdets direktör Tarmo Martikainen.

Klientens mobil och den yrkesverksammas dator fungerar samtidigt

Mobilappen för klienterna och de yrkesverksammas digitala arbetsbord lanseras samtidigt.

Man kan till exempel använda appen för att kontakta Varha, öppna en videomottagning, boka ett möte, se sina personuppgifter eller fylla i formulär för förhandsinformation.

- Appen gör det lättare för klienterna att interagera med Varhas yrkesverksamma på ett mer flexibelt sätt och att se sin egen serviceinformation. De yrkesverksamma får i sin tur verktyg för att underlätta arbetet med klienthandledningen. På så sätt kan servicehanteringen effektiviseras och de yrkesverksammas arbetstid frigöras för annat klientarbete, säger Pasi Oksanen, chef för klientrelationer.

Anbudsförfarandet för mobilappen ordnades av Egentliga Finlands och Satakunda välfärdsområdens IT-partner och inköpsenhet 2M-IT Oy. I och med det gemensamma anbudsförfarandet får Varha och Satakunda välfärdsområde Sataha tillgång till samma leverantörs plattform för mobilappen.

  • En gemensam mobilapp för social- och hälsovårdsservice i hela Egentliga Finland
  • Man kan till exempel använda appen för att kontakta Varha, öppna en videomottagning, boka ett möte, se sina personuppgifter eller fylla i formulär för förhandsinformation.
  • Kommer stegvis att tas i bruk, första service under hösten 2024. Installation påbörjas under hösten