Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.6.2023 11.18

Varha gör upplärningen i hemvården mer enhetlig och utreder orken bland närståendevårdarna

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde genomför under sommaren en enkät bland områdets närståendevårdare. Avsikten är bland annat att utreda hurudant stöd närståendevårdarna behöver i vardagen.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Egentliga Finlands välfärdsområde kartlägger närståendevårdarnas situation i Varhaområdet.

Under våren har man vid Egentliga Finlands välfärdsområde utformat en plan för att göra upplärningen av anställda vid hemvården enhetlig. Planen grundar sig på en utredning från mars som fokuserade på hemvårdens upplärningsinstruktioner och -praxis i olika delar av Egentliga Finland.

I upplärningen fäster man uppmärksamhet till exempel på situationer där man inte når fram till kunden under ett inplanerat besök.

Olycksutredningscentralen presenterade på torsdagen sin utredningsrapport om ett fall där ett äldre par var utan hjälp i flera dagar i Pöytyä i augusti–september 2022. Kvinnan avled i sitt hem och mannen, som var hennes närståendevårdare, var i dåligt skick när han hittades i hemmet.

I sin utredningsrapport konstaterar Olycksutredningscentralen att man noggrant måste följa funktionsförmågan och belastningen hos äldre närståendevårdare för att försäkra sig om att de klarar sina uppgifter.

Egentliga Finlands välfärdsområde har vidtagit åtgärder för att kartlägga närståendevårdarnas situation i Varhaområdet.

– Kundernas säkerhet är ytterst viktig i all vår verksamhet. Under sommaren kommer det att göras en enkät bland närståendevårdarna om hur de utnyttjar olika tjänster. Med enkäten utreder vi också hurudant stöd närståendevårdarna behöver i vardagen, hur väl de orkar i sitt ansvarsfulla uppdrag och vad de vill ha mer information om, säger servicedirektör Marika Tuimala vid tjänster för äldre.

Välfärdsområdet försöker främja orken bland närståendevårdarna genom att fästa uppmärksamhet vid arrangerandet av närståendevårdarnas lagstadgade ledigheter. Under närståendevårdarens lagstadgade ledighet kan en äldre person beroende på situationen få en plats för korttidsvård eller en vikarie för närståendevårdaren hem till sig.