Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.7.2023 09.31

Sista dagen för att svara är söndagen den 6 augusti

Varha kartlägger närståendevårdarnas situation med enkät

Nyckelord:

Den enkät som skickas till närståendevårdarna i Egentliga Finland kan besvaras elektroniskt eller med en pappersblankett som kommer på posten.

Monta kättä vierekkäin pöydällä. Pöydällä näkyy myös taidemaalaukseen käytettäviä maaleja.

Egentliga Finlands välfärdsområde vill utreda hur områdets närståendevårdare upplever sin livskvalitet och sitt stödbehov.

Egentliga Finlands välfärdsområde kartlägger situationen bland regionens närståendevårdare med en enkät. Enkäten skickas under juli månad ut till närståendevårdarna och deras avlösare samt personer som är intresserade av att utveckla närståendevården.

– Syftet med enkäten är att utreda hur närståendevårdarna upplever sin livskvalitet och sitt stödbehov. Med hjälp av svaren får vi viktig information så att vi kan utveckla sådant som närståendevårdarna upplever som viktigt, säger servicedirektör Marika Tuimala vid tjänster för äldre.

Enkäten kan besvaras elektroniskt eller genom att fylla i en pappersblankett.. Enkäten skickas per e-post till de närståendevårdare som välfärdsområdet har en e-postadress till. Resten av närståendevårdarna får enkätblanketten och instruktioner för returnering av blanketten som brevpost. Enkäten finns också på webbplatsen för Egentliga Finlands välfärdsområde. Enkäten kan besvaras till den 6.8.

Enkäten ger välfärdsområdet en uppfattning av närståendevårdarnas situation och hjälper välfärdsområdet identifiera sätt att förbättra närståendevårdarnas ställning.

– Närståendevårdarna gör ett ytterst viktigt arbete. Genom närståendevården förbättras människors möjlighet att bo i sitt eget hem. Närståendevårdarna är alldeles särskilt måna om att vårda och hjälpa sina närstående och därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att närståendevårdarna orkar i sin vardag, säger Marika Tuimala.

Genom denna länk kommer du till enkäten som riktar sig till närståendevårdarna: Behov av stöd för närståendevårdare och utveckling av tjänsterna till stöd för närståendevården (Webropol)