Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.12.2023 09.53

Varhas första arbetshälsoenkät är klar

Nyckelord:

Den första större arbetshälsoenkäten i Egentliga Finlands välfärdsområde genomfördes i oktober–november 2023. Resultaten visar att personalen tycker att Varhas styrkor bland annat är samarbete och kommunikation inom arbetsgemenskapen, samt att den egna chefen agerar rättvist.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Enkäten genomfördes i samarbete med Arbetshälsoinstitutet och den fick över 12 400 svar. Med andra ord svarade 55 procent av alla 23 000 anställda. I nationell jämförelse är det ett gott deltagande.

- Det var glädjande att se att över hälften av respondenterna känner sig som en "Varhalainen", dvs. delaktiga i Varha. Det här visar att vi på många sätt har lyckats bra under Varhas första arbetsdryga år. Ett stort tack går till vår personal och till våra chefer som har jobbat med att förena praxis mellan 30 olika organisationer, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

Något som enligt personalens svar behöver utvecklas är ledningen av arbetsförmågan. I nationell jämförelse är arbetsförmågan hos i synnerhet personer över 60 år sämre inom Varha. Även återhämtningen från arbetet behöver förbättras. 

Svaren i enkäten kommer att användas för att förbättra arbetshälsan inom Varha. Enkätens resultat utgör bland annat grunden för planeringen av arbetshälsoprogrammet. De ska också användas vid utvecklingen av arbetshälsan, arbetarskyddet och ledningen av arbetsförmågan.

Nästa motsvarande enkät genomförs våren 2024. Hösten 2024 ska den första omfattande, egentliga personalenkäten genomföras. Den utförs av Arbetshälsoinstitutet, som är en utomstående, oberoende och opartisk aktör.

Varhas enkät från i höstas är en del av Arbetshälsoinstitutets nationella enkät Mitä kuuluu?, vars resultat publiceras 18.1.2024.