Hoppa till huvudinnehåll

Publicerad 27.2.2024 16.54

Varhas styrelse 27.2.2024: Varha fick endast dyra anbud om boendeservice

Nyckelord:

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) uppdaterade servicemenyn inom tjänster för äldre, höjde värdena på servicesedeln för personlig assistans och avbröt upphandlingsprocessen för boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården och vuxna i arbetsför ålder.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen godkände vid sitt sammanträde på tisdagen kompletteringen av servicemenyn inom tjänster för äldre samt de uppdaterade servicebeskrivningarna och grunderna för beviljande av service. Till exempel i grunderna för städservice lades det till att i grunderna för beviljande beaktas i första hand kundens förmåga att klara sig självständigt. Det gjordes uppdateringar i inkomstgränserna. När det gäller nya kunder följs de föreslagna grunderna för beviljande från och med 1.4.2024. När det gäller existerande kunder är målet att justera servicebesluten senast 31.3.2025

Värdet på servicesedeln höjs

För att förbättra tillgången till personlig assistans justeras värdena på servicesedeln för personlig assistans. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att till exempel värdet på servicesedeln för personlig assistans höjs från 22 euro till 25 euro per timme och assistans som köps för lördagar prissätts separat, vilket avviker från det tidigare. År 2023 var det beräknade antalet kunder med servicesedel 478 kunder beräknat enligt en månad i genomsnitt. Totalkostnaderna för personlig assistans uppgick 2023 till ett belopp av cirka 32 miljoner euro, varav andelen service som produceras genom servicesedel var cirka fem miljoner euro. Tilläggskostnaden som ändringen medför uppskattas vara cirka 647 561 € på årsnivå.

Upphandlingsprocessen avbryts

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att avbryta upphandlingsprocessen för boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården samt vuxna i arbetsför ålder. Den upphandlande enheten konstaterade att de 71 anbud som inkom är för dyra i förhållande till det värde som den upphandlande enheten hade förutsett. Den upphandlande enheten har inte anslag för att genomföra upphandlingen på den prisnivå som anges i anbuden och upphandlingsförfarandet inleds på nytt. Innan det nya upphandlingsförfarandet inleds, för den upphandlande enheten marknadsdialog, utreder orsakerna som har lett till prisnivån och editerar vid behov upphandlingsdokumenten väsentligen.

Det lades fram ett godkänt ändringsförslag till paragrafen Principer för överlåtande av nyttjanderätt till lokaler att lokaler i ringa grad kan överlåtas också till andra aktörer än kommuner och organisationer.

Det beslutades om andra paragrafer än om dem som behandlades här i enlighet med föredragningslistan.