Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.2.2023 16.33

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 14.2.2023

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 14.2.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen fick en rapport om aktuella ärenden och behandlade situationen för hur organisationen byggs upp.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde inrättade 33 nya tjänster inom social- och hälsotjänster i resultatgruppen social- och handikappservice. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att indra 17 tjänster som hade blivit obehövliga och som var kommunbundna tjänster inom socialbranschen.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det antecknar den fullmäktigemotion i vilken det föreslogs att det inrättas en befattning som regional barnombudsman för kännedom och behandlad. I motionen har barnombudsmannens uppgiftsbeskrivning beskrivits så att den i stora delar motsvarar den riksomfattande barnombudsmannen. De ansvar som föreslagits att ingå i barnombudsmannens uppgifter har fördelats på olika funktioner i förvaltningsstadgan för och organisationen i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslaget.