Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 19.5.2023 15.09

24.5 kl. 19–21

Yrkeskunniga experter svarar via Jodel på ungas frågor som rör mental hälsa

Nyckelord:

Föreningar i Egentliga Finland ordnar i samarbete med mentalvårds- och missbrukarservicen i Åbo och ÅUCS Psykiatris koordinationsprojekt i västra Finland ett evenemang vid namn Mielelläsi i Jodel-applikationen 24.5 kl. 19-21. Under evenemanget kommer en skara yrkeskunniga från social- och hälsovårdsbranschen att svara på ungas och unga vuxnas frågor, samt erbjuda servicehandledning i olika situationer.

Person håller telefon i sina händer. Bilden tagen från ovan. En kopp kaffe och hantverksförnödenheter på bordet bredvid händerna och telefonen.

Vad: Ask Me Anything, alltså AMA-evenemang med temat ungas mentala hälsa. Arrangör för evenemanget är Helmet-arbetsgruppen som består av lokala aktörer som stöder unga och unga vuxnas mentala hälsa, samt aktörer från offentliga och tredjesektorn som helhetsmässigt stöder välmående. Under evenemanget kan Jodel användarna ställa anonyma frågor om mentalt välmående, och frågorna besvaras av yrkeskunniga experter.

Var: På Jodel. Jodel är en hyperlokal applikation, var vem som helst kan ställa anonyma frågor. Applikationens lokala förankring hjälper att nå unga i just Åbo och närliggande kranskommuner. Jodel-applikationen kan laddas ner till smarttelefon.

När: 24.5. kl. 19–21

Varför: Syftet med Mielelläsi-evenemanget är att möjliggöra tillfälle för unga som använder applikationen att ställa anonyma frågor till yrkeskunniga gällande sitt eget mentala vålmande. Genom tillvägagångssättet är det möjligt att nå även de unga och unga vuxna som inte annars är lätta att nå. Detta är den tredje Mielelläsi-kvällen som ordnas i samarbete med Helmet-arbetsgruppen på Jodel.

Med vem: Till Helmet-arbetsgruppen hör föreningar i Egentliga Finland och aktörer som arbetar inom Åbo stad och Egentliga Finlands välfärdsområde. Kvällen ordnas i samarbete med Jodel.

I evenemanget deltar:

  • Tsemppari nuorten aikuisten kohtaamispaikka
  • Nuorten kohtaamispaikka Toivo, YMCA
  • Vamos Turku
  • SPR Nuorten turvatalo Turku
  • Ohjaamo Turku
  • Tukenasi Ry
  • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami Ry
  • Sosiaalipalvelusäätiö Ote
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden matalan kynnyksen palvelupiste Palmikko, Varha
  • Länsi-Suomen koordinaatiohanke, Tyks Psykiatria, Varha