Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattande och administration

Ledningen av ett välfärdsområde delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den politiska ledningen ska sätta strategiska mål och dra upp riktlinjer som styr beslutfattandet. Den professionella ledningen leder organisationen som bereder ärenden för den politiska ledningen och verkställer dess beslut.

Sök efter ärendelistor

Ärendelistor finns i ett separat system.

Aktuellt om beslutsfattande och administration

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 21.3.2023

Nyhet

Förslaget som sändes tillbaka för ny beredning om prisjusteringen för effektiverat serviceboende för äldre för det dynamiska upphandlingssystemet…

Beslut av välfärdsområdesstyrelsen 14.3.2023

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen höjer flitpenningen för personer med funktionsnedsättning efter en övergångsperiod och kom överens om hur praxis förnyas. I de nya…

Beslut av Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse 7.2.2023

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen firade sitt första verksamhetsår med ett knytkalas. Efter att tjänsteinnehavarledningen hade gett en lägesrapport samt utredningar…

Aluevaltuusto

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 15.12.2023

Nyhet

Välfärdsområdesfullmäktige fick en ny vice ordförande och en utredning om inledning av beredning av servicestrategin.