Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattande och förvaltning

Ledningen av ett välfärdsområde delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den politiska ledningen ska sätta strategiska mål och dra upp riktlinjer som styr beslutfattandet. Den professionella ledningen leder organisationen som bereder ärenden för den politiska ledningen och verkställer dess beslut. Välfärdsområdesfullmäktige som valts genom val ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.

Sök föredragningslistor

Ärendelistor finns i ett separat system.

Aktuellt om beslutsfattande och förvaltning

Varha fick en ny resultatgrupp

Nyhet

Det beslöts att tjänsterna för barn, unga och familjer centraliseras till en ny resultatgrupp som ska inledas i resultatområdet för social- och…

Investeringsplan framskrider till välfärdsområdesfullmäktige

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområdes investeringsplan samt projektplanen om att ändra Åbolands sjukhus till Kaskisbackens social- och hälsocentral framskred…

Välfärdsområdesfullmäktige i Varha godkände servicestrategin samt programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet

Nyhet

Servicestrategin som välfärdsområdesfullmäktige godkände inleder utveckling av Varhas tjänster. Riktlinjer för servicenätet, vilka stakas ut i etapper…