Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattande och förvaltning

Ledningen av ett välfärdsområde delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den politiska ledningen ska sätta strategiska mål och dra upp riktlinjer som styr beslutfattandet. Den professionella ledningen leder organisationen som bereder ärenden för den politiska ledningen och verkställer dess beslut. Välfärdsområdesfullmäktige som valts genom val ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.

Sök föredragningslistor

Ärendelistor finns i ett separat system.

Sök protokoll

Protokoll finns i ett separat system.

Aktuellt om beslutsfattande och förvaltning

Välfärdsområdesfullmäktige godkände principerna för det blivande servicenätet

Nyhet

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) godkände de principer utifrån vilka tjänsteinnehavarna under våren bereder ett…