Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattande och förvaltning

Ledningen av ett välfärdsområde delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den politiska ledningen ska sätta strategiska mål och dra upp riktlinjer som styr beslutfattandet. Den professionella ledningen leder organisationen som bereder ärenden för den politiska ledningen och verkställer dess beslut. Välfärdsområdesfullmäktige som valts genom val ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.

Sök föredragningslistor

Ärendelistor finns i ett separat system.

Aktuellt om beslutsfattande och förvaltning

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelsen sammanträde 9.5.2023

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen gjorde ändringar i investeringsplanen och bereder sig på att uppta mera lån. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt även att inleda…

Beslut av välfärdsområdesstyrelsen 26.4.2023

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen godkände delvis förslaget till handlingsprogram för hur socialarbetare räcker till. Av de utvidgade personalförmånerna tas engångs…

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 18.4.2023

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen preciserade anvisningarna om lagstadgade ledigheter inom närståendevården och diskuterade tidsschemat för sammanträden.

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen justerade och kompletterade besluten om kundavgifter, vilka fattades i november, vid sitt extra sammanträde som hölls på onsdag.