Hoppa till huvudinnehåll

Påverkansorgan

Påverkansorganen är ett sätt för invånarna i välfärdsområdet att delta och påverka. De har till uppgift att föra målgruppernas röst i välfärdsområdets utveckling och beslutsfattande.

Äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige verkar i alla välfärdsområden. I Egentliga Finlands välfärdsområde finns dessutom rådet för kulturellt mångfald. Det inrättades för att säkerställa att olika språkliga och kulturella grupper har möjlighet att delta och påverka.

Representanterna för påverkansorganet väljs från motsvarande organ i kommunerna i välfärdsområdet, och från varje kommun i området väljs minst en representant. Dessutom valde regionstyrelsen i Egentliga Finland fem representanter till rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet och rådet för kulturell mångfald. Påverkansorganen sammanträder normalt fyra gånger om året.

Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen har en lagstadgad skyldighet att sörja för verksamhetsförutsättningarna för välfärdsområdets påverkansorgan.

Påverkansorgan i Egentliga Finland

Övriga kommittéer