Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets strategi

Obs! Den här sidan gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, som avskaffades den 31 december 2022.

Se Egentliga Finlands välfärdsområdets strategi och värderingar.

Bättre varje dag – tillsammans

Namnet på strategin för de kommande åren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt lyder: Bättre varje dag – tillsammans. I detta namn sammanfattas vår målsättning – att vår vilja är att förbättra och bota på många sätt och att göra detta tillsammans.

Strategin förbereder oss för vårdreformen och gör oss beredda att finna lösningar till det utmanade ekonomiska läget som vi befinner oss i. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt satsar på att ytterligare förstärka positiva klient- och personalerfarenheter och på omfattande samarbete.

  • Verksamhetsidé: I egenskap av universitetssjukhusdistrikt producerar vi högklassiga hälsovårdstjänster och forskning.
  • Värderingar: Kundinriktning, jämlikhet, välmående personal, anpasslig verksamhet och hållbar utveckling.
  • Vision: Det mest uppskattade och modernaste sjukvårdsdistriktet.

Fyra strategiska prioriteter:

  • Kundupplevelsen: Målet är den bästa kundupplevelsen i Finland.
  • Personalupplevelsen: Målet är den mest uppskattade arbetsplatsen i Finland.
  • Kommunsamarbetet: Målen är högklassiga, jämlika och kostnadseffektiva tjänster.
  • Kontinuerlig förbättring och förnyelse: Målet är att bli Nordens bästa universitetssjukhus.

Med begreppet kund avser vi klienten (konsumenten), d.v.s. patienten. Vi sköter årligen över 200 000 patienter.

Vi stöder utvecklingen av hela landskapets servicesystem och förstärker för vår del specialsjukvården och den krävande specialsjukvården inom specialansvarsområdet med målsättningen att skapa en friktionsfri helhet. Universitetssjukhusdistriktet och universitetssjukhuset ska inte endast stå för specialsjukvård av högsta klass, utan de ska också ha förmågan att stöda forskning och regionens hälsovårds- och biokunnade och fortsätta samarbetet med högskolorna och andra utbildningsenheter.

Strategin bereddes genom kommunikation i omfattande utsträckning under senare hälften av år 2020. Strategin grundar sig på analyser av verksamhetsmiljön, på förfrågningar och enkäter till olika intressegrupper och på responsen från deltagande workshopar. Fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände strategin på sitt möte 24 november 2020.