Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde är, av alla välfärdsområden i Finland, det tredje största vad gäller invånarantal och det näststörsta vad gäller anställda.

Egentliga Finlands välfärdsområde i ett nötskal

 • Befolkning år 2023 sammanlagt ca 490 500 invånare.
 • Nästan 24 000 arbetstagare.
 • Särdrag i vårt välfärdsområde: tvåspråkighet, universitetsanknytning och mångfald. Kommunstrukturen är mångsidig, det finns 27 kommuner i vårt område, vilket för sin del gör servicesystemet splittrat.
 • Vi genomför reformen i samarbete med alla aktörer i Egentliga Finland.

Egentliga Finlands välfärdsområde innehåller

 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • KTO (Samkommunen för Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt) och Kårkulla (Kårkulla samkommun)
 • Egentliga Finlands kompetenscentret inom det sociala området (Vasso)
 • Egentliga Finlands räddningsverk
 • Egentliga Finlands barnskyddsgruppen
 • 27 kommunens social- och hälsovårdsservicen (klicka till svenska när det är möjligt)
  • Aura
  • S:t Karins
  • Kimitoön
  • Koski Åbl.
  • Gustavs
  • Letala
  • Lundo
  • Loimaa
  • S:t Mårtens
  • Masku
  • Virmo
  • Nådendal
  • Nousis
  • Oripää
  • Pemar
  • Pargas
  • Pyhäranta
  • Pöytis
  • Reso
  • Rusko
  • Salo
  • Sagu
  • Somero
  • Tövsala
  • Åbo
  • Nystad
  • Vemo

Samordningen av tjänsterna i alla tvåspråkiga välfärdsområden

Likabehandlingen gäller också språket: Du ska få service på finska eller svenska.

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för att samordna de svenskspråkiga tjänsterna.

 • Det ska beaktas bl.a. organisationens och förvaltningens struktur, förvaltningsstadga,
  språkprogram, strategi, nationalspråknämndens uppgifter, ekonomi och budgetering, ledning och kompetens, omvänt kompetenskrav, organisering av tjänster.
 • Enligt preliminära uppgifter utlovas finansiering från ministeriet för samordningen.
 • Diskussioner har inletts med hjälp av Kommunförbundet och Svenska Finlands Folkting.

Tvåspråkiga välfärdsområden utöver Egentliga Finland:

 • Östra Nyland
 • Västra Nyland
 • Mellersta Österbotten
 • Kymmenedalen
 • Österbotten
 • Vanda-Kervo + Helsingfors

Tvåspråkighet är en möjlighet.

Från och med januari 2023 ansvarar välfärdsområdena bl.a. för dessa offentliga tjänster

 • Primärhälsovården, t.ex. mottagningarna vid hälsostationerna och vårdavdelningarna
 • Specialsjukvården, t.ex. de olika sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)
 • Akutvården, bl.a. ambulanstjänsterna
 • Brand- och räddningsväsendet
 • Munhälsovården
 • Mental- och missbrukstjänsterna
 • Mödra- och barnrådgivningen
 • Socialt arbete bland vuxna
 • Barnskyddet, t.ex. Egentliga Finlands barnskyddsgruppen
 • Handikappservicen
 • Boendetjänsterna för äldre
 • Hemvården
 • Rehabiliteringen.